5. Φαρμακευτική Περίθαλψη

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ασθενείας 162/98 του Τ.Π.Δ.Α. προβλέπονται τα εξής:

1. Το Ταμείο παρέχει στους δικαιούχους περίθαλψης τα αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας τους και της ικανότητας για εργασία ή για ανακούφιση από την νοσηρή κατάστασή τους φάρμακα και τις αναγκαίες ουσίες για τη διάγνωση της νόσου, μέχρι του ποσού που είναι ενδεδειγμένο σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα πιο πάνω φάρμακα, ιδιοσκευάσματα κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να αποδοθεί στον ασφαλισμένο η δαπάνη αγοράς ιδιοσκευάσματος αναγνωρισμένης θεραπευτικής αξίας, που θεωρείται αναντικατάστατο και που δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πάθησης, για την οποία συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση της δαπάνης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Σε αυτή την περίπτωση το Ταμείο αποδίδει ποσοστό 50% επί της αξίας τους.

Τα πάσης φύσεως ψυχοφάρμακα χορηγούνται μετά από έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου και συνταγής ιατρού, ειδικότητας ψυχιάτρου - νευρολόγου.

Για να αποδοθεί η δαπάνη της αγοράς του φαρμάκου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται το αργότερο εντός 25 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του φαρμάκου αυτού να προσκομίσει στην υπηρεσία του Ταμείου, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Συνταγή από το συνταγολόγιο στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς και η ασθένεια αυτού.
β) Την ταινία γνησιότητας της συσκευασίας του φαρμάκου.
γ) Την απόδειξη της αγοράς του φαρμάκου.

2. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούνται εφόσον είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Σε αντίθετη περίπτωση χορηγείται η αξία των φαρμακευτικών ουσιών που τα αποτελούν, σύμφωνα με την κοστολόγηση του Δημοσίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πρόκειται για θεραπευτικό και όχι για καλλωπιστικό σκεύασμα.

Δεν αποδίδονται δαπάνες για φάρμακα που χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη τριχοφυΐας ενηλίκων ατόμων.

3. Τα περιτοναϊκά διαλύματα και σκευάσματα για φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, χορηγούνται δωρεάν.

4. Τα φάρμακα συνταγογραφούνται από τον θεράποντα ιατρό στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο του Π.Δ/τος 88/98 και σύμφωνα με το ν.3457/2006 (Α93) περί «μεταρρυθμίσεως του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης» και όπως αυτός ο νόμος θα συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με Υπουργικές αποφάσεις ή επόμενους νόμους.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...