6. Πρόσθετη Περίθαλψη

Βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού ασθενείας 162/98 του Τ.Π.Δ.Α. προβλέπονται τα εξής:

Το Ταμείο χορηγεί στους ασφαλισμένους του, μετά από γνωμάτευση ιατρού του Πολυϊατρείου ή συμβεβλημένου ιατρού της ειδικότητας της παθήσεως και σχετική έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου, τα εγκεκριμένα συμβατικά προσθετικά θεραπευτικά μέσα και όργανα, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση, βελτίωση ή ανακούφιση, μετά από βλάβη του σώματος ή της υγείας.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται παροχές πρόσθετης περίθαλψης σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Παρέχεται πίστωση για κάθε άμεσα ασφαλισμένο μέχρι 120,00 € για αγορά διορθωτικών γυαλιών όρασης ή για φακούς επαφής κάθε 3 χρόνια.

Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται μέχρι 80,00 € για σκελετό και μέχρι 40,00 € για κρύσταλλα. Ο άμεσα ασφαλισμένος μπορεί να πάρει ένα ζευγάρι γυαλιών ή φακών επαφής για μακριά ή για κοντά.

Παρέχεται πίστωση σε κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέχρι 80,00 € για αγορά διορθωτικών γυαλιών όρασης ή φακών επαφής. Ο ασφαλισμένος δικαιούται ένα ζευγάρι γυαλιά για μακριά ή για κοντά.

Το ποσό επιμερίζεται σε 40,00 € για αγορά σκελετού και μέχρι 40,00 € για αγορά φακών. Η πίστωση παρέχεται κάθε 3 χρόνια.

Πριν από την πάροδο των 3 χρόνων και εφ' όσον υπάρχει αποδεδειγμένη αλλαγή στην όραση του ασφαλισμένου είναι δυνατή η κάλυψη της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 40,00 €.

Για τη χορήγηση όλων των πιο πάνω πιστώσεων απαιτείται συνταγή θεράποντος οφθαλμιάτρου με τα ακριβή στοιχεία μέτρησης της όρασης, θεωρημένη από τον οφθαλμίατρο του Ταμείου και απόδειξη του οπτικού καταστήματος που να αναγράφει αναλυτικά το ποσό της αξίας των κρυστάλλων, του σκελετού ή των φακών και το όνομα του ασφαλισμένου.

2. Παρέχεται ετήσια πίστωση 120,00 € στα μέλη του Ταμείου για την προμήθεια των αναγκαίων ορθοπεδικών υποδημάτων, βοηθημάτων, κηλεπιδέσμων και λοιπών ορθοπεδικών εφαρμογών. Για τα παραπάνω είδη αποδίδεται το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τον πίνακα τιμών και ορθοπεδικών ειδών του Ε.Ι.Α.Α. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

Ειδικά για τα ανήλικα μέλη του Ταμείου και λόγω της φυσικής σωματικής αναπτύξεως δεν ισχύει περιορισμός της αντικαταστάσεως σε ετήσια βάση, όσον αφορά τα υποδήματα και τα πέλματα.

Παρέχεται επίσης πίστωση μέχρι 740,00 € για την προμήθεια τεχνητών μελών, ορθοπεδικών μηχανημάτων και λοιπών βοηθητικών μέσων, ανά διετία. Για τα παραπάνω αποδίδεται το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τον πίνακα τιμών και ορθοπεδικών ειδών του ΕΙΑΑ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και μέχρι του ανωτέρω ποσού. Για όσα είδη δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ο ασφαλισμένος συμμετέχει με ποσοστό 50% και το Ταμείο δεν καταβάλλει πλέον του ποσού των 1.470,00 €.

3. Παρέχεται ατομική πίστωση μέχρι 350,00 € για προμήθεια ακουστικού μηχανήματος στους ασφαλισμένους που πάσχουν από βαρηκοΐα, κάθε 3 χρόνια. Η επισκευή επιβαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Ειδικά για ασφαλισμένα τέκνα μέχρι 20 ετών το Ταμείο αποδίδει το ποσόν μέχρι 660,00 € ανά διετία.

4. Παρέχεται ατομική πίστωση στα μέλη μέχρι 250,00 € για αγορά τεχνητού μαστού μετά από μαστεκτομή.

5. Παρέχεται εφάπαξ πίστωση 175,00 € στους ασφαλισμένους, για την προμήθεια περούκας μετά από πτώση του τριχωτού του κεφαλιού εξ' αιτίας χημειοθεραπείας ή παθολογικής αιτίας.

6. Το Ταμείο χορηγεί το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό με συμμετοχή των ασφαλισμένων 25% και μέχρι του ποσού των 1.025,00 €.

Στους χρονίως πάσχοντες χορηγείται δωρεάν το παρακάτω ειδικό υγειονομικό υλικό: καθετήρες ουρήθρας, ουροσυλλέκτες, υλικά παρά φύσει στομίων και παρακολουθημάτων τους, υλικά αποσιδήρωσης και τραχειοσωλήνες.

Στους παραπληγικούς, τετραπληγικούς, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία αποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών δεν υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη αγοράς του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που έχουν ανάγκη.

7. Το Ταμείο χορηγεί σύριγγες ινσουλίνης και ταινίες μετρήσεως του σακχάρου με συμμετοχή 50% στη δαπάνη αγοράς τους. Συσκευές μέτρησης σακχάρου χορηγούνται στα παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και στους ενήλικες ινσουλινοεξαρτώμενους. Σε αυτή την περίπτωση, καταβάλλεται το 50% της δαπάνης αγοράς τους και μέχρι 145,00 €.

8. Καταβάλλεται ολόκληρη η δαπάνη των εξαρτημάτων οξυγονοθεραπείας ως και η δαπάνη αναγόμωσης της φιάλης και τα έξοδα μεταφοράς της. Η συσκευή παραδίδεται στο Ταμείο όταν δεν την χρειάζεται ο ασθενής.

9. Σε περίπτωση μόνιμης ή παροδικής κατακλίσεως του ασφαλισμένου, το Ταμείο καταβάλλει το 100% της δαπάνης αγοράς ή μίσθωσης αεροστρώματος κατακλίσεως και μέχρι του ποσού των 320,00 € για την περίπτωση της αγοράς ή 18,00 € την ημέρα σε περίπτωση μισθώσεως και μέχρι 20 ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

10. Για ρυθμιζόμενη συσκευή υποδόριας έγχυσης για την αποσιδήρωση του οργανισμού των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, καταβάλλεται το 100% της δαπάνης.

11. Όσα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα δεν προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται από το Ταμείο με γνωμάτευση ιατρού, Δ/ντή κρατικού νοσοκομείου της ειδικότητας της πάθησης και ύστερα από έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου. Το Ταμείο συμμετέχει με ποσοστό 50% και μέχρι τα 1.615,00 €.

12. Όλα τα ποσά και ποσοστά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική έκθεση που συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α.

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...