Αφαίρεση Δικαστικού Ενσήμου από τις Δικογραφίες

Από την Διοίκηση του Πρωτοδικείου δόθηκαν οδηγίες στους προϊσταμένους και τους γραμματείς των τμημάτων σχετικά με την κατάθεση των παραστατικών του δικαστικού ενσήμου.Εφεξής θα τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Τα προσκομιζόμενα παραστατικά δικαστικού ενσήμου δεν θα παραμένουν στο φάκελλο της δικογραφίας, αλλά θα παραλαμβάνονται από το γραμματέα που θα έχει ορίσει για τη συγκεκριμένη ημέρα ο Προϊστάμενος του Τμήματος και θα τοποθετούνται κατά πινάκιο ή έκθεμα σε ιδιαίτερο φάκελλο, τον οποίο ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή ο εντεταλμένος απ' αυτόν υπάλληλος θα φυλάσσει μετά τη λήξη του ωραρίου στο χρηματοκιβώτιο του Τμήματος.

β) Κατά την παραλαβή των παραστατικών δικαστικού ενσήμου θα συμπληρώνεται εις διπλούν βεβαίωση, όπως σχετικό υπόδειγμα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των παραστατικών σε σύνδεση με την υπόθεση που αφορούν και η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον παραδίδοντα το δικαστικό ένσημο πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίον θα χορηγείται το πρώτο αντίτυπο της βεβαίωσης, και από τον παραλαμβάνοντα το δικαστικό ένσημο υπάλληλο, ο οποίος θα κρατεί το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης. Το αντίτυπο αυτό μαζί με τα παραστατικά δικαστικού ενσήμου θα παραδίδει ο υπάλληλος με τη λήξη του ωραρίου του στον Προϊστάμενο του Τμήματος ή στον εντεταλμένο απ' αυτόν υπάλληλο.

γ) Οι δικογραφίες θα διακινούνται προς τους δικαστές χωρίς τα παραστατικά δικαστικών ενσήμων, τα οποία οι δικαστές θα παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή από τον εντεταλμένο απ' αυτόν υπάλληλο, υπογράφοντας συγχρόνως για την παραλαβή στο δεύτερο αντίτυπο της ως άνω βεβαίωσης, που θα παραμένει στα χέρια του Προϊσταμένου του Τμήματος ή του εντεταλμένου απ' αυτόν υπαλλήλου για να τεθεί στο φάκελλο της δικογραφίας μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:31
27/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο...
Προκηρύξεις
17:49
27/05/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:47
27/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:19
26/05/20
Με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
19:15
16/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την υπ’ αριθ. 3354/15.5.2020 απόφαση της Διοίκησης του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:36
15/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:25
14/05/20
Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από συναδέλφους που ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή ακροαματική...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:29
12/05/20
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) , από το χρόνο ισχύος του, απεδείχθη ότι δεν αντιμετωπίζει με...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
17:38
09/05/20
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 8.5.2020, υπό την...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:41
08/05/20
  Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός...