Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ στους Προϊσταμένους πολιτικών δικαστηρίων Αθήνας για την άμεση ενημέρωση του συστήματος "Σόλων" με αποφάσεις κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας και αποστολή τους, σκαναρισμένων, στους πληρεξούσιους δικηγόρους

Ο Προεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε επιστολή προς τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεώργιο Γρίβα και την Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κ. Ελένη Ζαχαριάδου, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, με την οποία ζητεί να υπάρξει άμεση ενημέρωση του συστήματος «Σόλων» με τις εκδοθείσες αποφάσεις κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, και να σταλούν οι αποφάσεις σκαναρισμένες στους πληρεξούσιους δικηγόρους, δηλώνοντας συγχρόνως τη διαθεσιμότητα του ΔΣΑ να προβεί με δικές του δυνάμεις στην σάρωση των αποφάσεων και στην εν συνεχεία αποστολή τους στους πληρεξούσιους δικηγόρους εφόσον τα δικαστήρια δεν διαθέτουν την αναγκαία προς τούτο υποδομή.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμοι Κυρία και Κύριοι Πρόεδροι,

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα διαθέσιμη πληροφόρηση, κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων έχει σταλεί προς δημοσίευση πολύ μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων όλων των πολιτικών δικαστηρίων της Αθήνας (Εφετείου, Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Πλην όμως, για διάφορους λόγους δεν κατέστη ακόμη εφικτή η ενημέρωση του συστήματος «Σόλων» (solon.gov.gr) ούτε η διαδικτυακή ανάρτηση των αποφάσεων, με αποτέλεσμα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι να αδυνατούν να λάβουν γνώση αυτών.

Με δεδομένο ότι η επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό στόχο όλων των συλλειτουργών της, παρακαλούμε όπως ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση του συστήματος «Σόλων» με τις εκδοθείσες αποφάσεις, και αφού αυτές σαρωθούν να σταλούν σκαναρισμένες στους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Σε περίπτωση ελλείψεως της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής προς τούτο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει την διαθεσιμότητα του προκειμένου να προβεί στην σάρωση των δικαστικών αποφάσεων και στην εν συνεχεία αποστολή τους στους πληρεξούσιους δικηγόρους ιδίαις δυνάμεις.

Σημειωτέον, ότι η ανάλογη λύση που προκρίθηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, απέδωσε άμεσα αποτελέσματα και φρονούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για τα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:56
30/05/20
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:31
27/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο...
Προκηρύξεις
17:49
27/05/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:47
27/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:19
26/05/20
Με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
19:15
16/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την υπ’ αριθ. 3354/15.5.2020 απόφαση της Διοίκησης του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:36
15/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:25
14/05/20
Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από συναδέλφους που ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή ακροαματική...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:29
12/05/20
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) , από το χρόνο ισχύος του, απεδείχθη ότι δεν αντιμετωπίζει με...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
17:38
09/05/20
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 8.5.2020, υπό την...