Παρατείνονται προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις για συγκεκριμένα πινάκια του Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΑ

 

Κατόπιν επικοινωνίας του ΔΣΑ με τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη, αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι η καθυστέρηση στην απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων συνιστά σοβαρό πρόβλημα που παρακωλύει το έργο των δικηγόρων και εμποδίζει την ομαλή πρόοδο των πολιτικών δικών. Με δεδομένο ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την σύνταξη προσθήκης – αντίκρουσης, κατόπιν λήψης αντιγράφου των πρακτικών της συνεδρίασης από τους διαδίκους, κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί η αντίστοιχη προθεσμία για τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην απομαγνητοφώνηση.

Κατόπιν αυτού, ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε τη συνημμένη ανακοίνωση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 εδ. α’ ΚΠολΔ (επί υποθέσεων που δικάζονται με τον ΚΠολΔ όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν. 4335/2015) για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις των διαδίκων για:

· Τα πινάκια Γ1 – Γ2 , δικάσιμος 8.11.2016 έως τις 24.11.2016

· Τα πινάκια ΣΤ1 – ΣΤ5, δικάσιμος 9.11.2016 έως τις 25.11.2016

· Τα πινάκια Η, Η1-Η7, δικάσιμος 10.11.2016 έως τις 25.11.2016

 

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:25
22/04/19
Ολοκληρώθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, όπου υπερψηφίστηκαν από την...
Εκδηλώσεις
21:53
18/04/19
 H ELSA (European Law Students’ Association) Athens διοργανώνει Summer School με...
Εκδηλώσεις
17:28
18/04/19
Το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
17:25
18/04/19
Κατόπιν σχετικής αποφάσεως, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν σχετικά από το Διοικητικό...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:53
17/04/19
Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας που αφορά τις Ευρωεκλογές και τις...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:56
16/04/19
Σήμερα, 15.4.2019, έλαβε χώρα συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημόνων που μετέχουν στη...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:55
16/04/19
Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:54
16/04/19
Οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:53
16/04/19
Οσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν ) ως δικαστικοί...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:51
16/04/19
Αναρτάται νεότερη έκδοση του Ασφαλιστικού Οδηγού ΕΤΕΑΕΠ, που συνέταξε ο Σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας...