Παρατείνονται προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις για συγκεκριμένα πινάκια του Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΑ

 

Κατόπιν επικοινωνίας του ΔΣΑ με τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη, αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι η καθυστέρηση στην απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων συνιστά σοβαρό πρόβλημα που παρακωλύει το έργο των δικηγόρων και εμποδίζει την ομαλή πρόοδο των πολιτικών δικών. Με δεδομένο ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την σύνταξη προσθήκης – αντίκρουσης, κατόπιν λήψης αντιγράφου των πρακτικών της συνεδρίασης από τους διαδίκους, κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί η αντίστοιχη προθεσμία για τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην απομαγνητοφώνηση.

Κατόπιν αυτού, ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε τη συνημμένη ανακοίνωση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 εδ. α’ ΚΠολΔ (επί υποθέσεων που δικάζονται με τον ΚΠολΔ όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν. 4335/2015) για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις των διαδίκων για:

· Τα πινάκια Γ1 – Γ2 , δικάσιμος 8.11.2016 έως τις 24.11.2016

· Τα πινάκια ΣΤ1 – ΣΤ5, δικάσιμος 9.11.2016 έως τις 25.11.2016

· Τα πινάκια Η, Η1-Η7, δικάσιμος 10.11.2016 έως τις 25.11.2016

 

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:02
16/07/19
Εκδηλώσεις
09:35
15/07/19
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών πριν τις καλοκαιρινές διακοπές διοργανώνει τον...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:46
11/07/19
Αναρτάται ο Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018, που συνέταξε ο σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
14:55
09/07/19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:54
09/07/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:50
05/07/19
  Αναρτώνται συγκριτικοί πίνακες του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:48
04/07/19
Από το Σάββατο 6/7 έως την Κυριακή 7/7 στα τηλέφωνα 210-3398107 210-3398111 και 210-3398196, θα...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:15
04/07/19
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ το πρώτο σεμινάριο δικαστικών...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
13:14
03/07/19
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρακτικό 2 και τους Πίνακες Διαλογής που μπορείτε να...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
13:00
02/07/19
Επισυνάπτεται ο πρακτικός οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης...