Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών

Σχετικά με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ για συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006(1/1/2006-31/12/2006), διευκρινίζονται τα παρακάτω:...[b]Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ[/b]
α) Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται μόνο οι αμοιβές από Νομικά Πρόσωπα και Επιτηδευματίες(για επαγγελματικές τους υποθέσεις) για ποσά άνω των 300 ευρώ ανά ΑΠΥ και στην κατάσταση προμηθευτών οι δαπάνες σε επιτηδευματίες-προμηθευτές άνω των 300 ευρώ ανά στοιχείο (300 ευρώ και άνω χωρίς ΦΠΑ ,όπου υπάρχει).
β) Για κάθε πελάτη ή προμηθευτή γίνεται μία καταχώριση με το σύνολο των φορολογικών στοιχείων ( μόνο των στοιχείων που υπερβαίνουν το όριο των 300 ευρώ) και υπολογίζεται το συνολικό ποσό αμοιβής ή δαπάνης ανά πελάτη ή προμηθευτή.
γ) Δεν καταχωρούνται: στοιχεία για ποσά 300 ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ όπου υπάρχει), συναλλαγές με ιδιώτες, τιμολόγια ΔΕΗ κλπ. Δεν υποβάλλονται καταστάσεις όταν δε συντρέχει λόγος. Αντίθετα είναι υποχρεωτική η υποβολή των συγκ. καταστάσεων ακόμα και για μία συναλλαγή που υπάγεται στην α) περίπτωση.

[b]Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ[/b]
α) Μέσω διαδικτύου από την ειδική φόρμα(ΚΒΣ) που υπάρχει στα ελεύθερα προγράμματα της ιστοσελίδας http://www.gsis.gr, με την προϋπόθεση να έχουν χορηγηθεί οι κωδικοί πρόσβασης username και password.(taxisnet-εγγραφή-συνέχεια-συμπλήρωση στοιχείων στα βήματα 1-5).
β) Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για μικρό αριθμό εγγραφών (10 συνολικά) σε ειδικό έντυπο, συμπληρωμένο χειρόγραφα, με την με την προϋπόθεση να έχουν χορηγηθεί οι κωδικοί πρόσβασης username και password (taxisnet-εγγραφή-συνέχεια-συμπλήρωση στοιχείων στα βήματα 1-5).
[u]ΠΡΟΣΟΧΗ[/u] η ημερομηνία έναρξης της υποβολής συγκ. καταστάσεων στα ΚΕΠ , θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για την εγγραφή στο taxisnet και τη χορήγηση προσωπικών κωδικών (username και password ), μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση σε ΚΕΠ, αλλά απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες για τη χορήγηση των κωδικών.
Σημειώνεται ότι η υποβολή τροποποιητικών συγκ. καταστάσεων εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών καθώς και η εκπρόθεσμη αρχική υποβολή συγκ. καταστάσεων γίνεται με επιβολή προστίμου στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω ειδικής δισκέτας (συμπλήρωση του αρχείου από το πρόγραμμα του http://www.gsis.gr, ονομασία αρχείου IL01).

[b]Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ[/b]
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ημερολογιακού έτους 2006,είναι η 30/9/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ.
Αναμένονται ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
20:38
26/11/20
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. εξασφάλισε, αποκλειστικά για τα μέλη της, έκπτωση 25% επί των διδάκτρων στο Πρόγραμμα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:33
26/11/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Νομική Επικαιρότητα
18:28
25/11/20
Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από τις διατάξεις...
Εκδηλώσεις
23:27
24/11/20
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδος (ELSA Greece) διοργανώνει για φέτος το πρώτο της εθνικό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:55
23/11/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Προκηρύξεις
12:16
20/11/20
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
14:07
19/11/20
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου A 2020 ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
10:28
19/11/20
Στην παρούσα θα βρείτε συνημμένα τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του διαγωνισμού δικηγόρων για την...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
19:11
09/11/20
Επισυναπτόμενο είναι το ΦΕΚ στο οποίου δημοσιεύεται η ΚΥΑ που αφορά τα μέτρα προστασίας της...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
09/11/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...