ΑΙΤΗΜΑ Ε.Α.Ν.Δ.Α. ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                          Τηλ. 210-3398184

 

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους απέστειλε αίτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, σχετικά με την Είσοδο και την Προτεραιότητα των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και την Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους. 

 

Ζητήσαμε από τον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση εγκυκλίου προς κάθε Υπουργείο, Αρχή, Φορέα και Υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους,  η οποία θα ορίζει ρητώς ότι: 

 

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ήτοι ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΡΑΡΙΟΥ και σε χωριστή σειρά προτεραιότητας ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές της χώρας. Επίσης οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

 

Στην επιστολή μας, αλλά και στο σχέδιο εγκυκλίου που επεξεργαστήκαμε και αποστείλαμε, γίνεται ρητή αναφορά και σε παλαιότερες, ήδη εκδοθείσες, σχετικές εγκυκλίους, ήτοι: 

 

Στην με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6.05.2009 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους" 

 

και στην με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509 από 11/11/2013 εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με θέμα "Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες", 

 

τις οποίες και επισυνάπτουμε στην παρούσα.

 

Επισυνάπτεται επίσης το σχέδιο της εγκυκλίου που επεξεργαστήκαμε και αποστείλαμε στον Υπουργό.

 

Ολόκληρο το περιεχόμενο της επιστολής της Ε.Α.Ν.Δ.Α.: 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79, Αθήνα                                                

                                                                                         Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) έχει αποστείλει σε όλους τους αρμόδιους, ήδη από τις 20/09/2019, την κάτωθι επιστολή της που αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες (και δικαστήρια), σύμφωνα με τον νόμο, ήτοι χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό και σε ξεχωριστή σειρά προτεραιότητας, μόνο για δικηγόρους:

 

«ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Η  Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, ενημερώνει όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες σχετικά με την πρόσβαση των Δικηγόρων και των ασκούμενων Δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και για το ζήτημα της προτεραιότητας που δικαιούνται να έχουν οι δικηγόροι σε αυτές ως δημόσιοι λειτουργοί και εκπρόσωποι του εντολέα τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

 • To άρθρο 1 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)

 

 1. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.
 2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή,

 

 • Το άρθρο 34 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)

 

 1. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό,

   

   

 3. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509 από 11/11/2013 εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα,

 

Προκύπτει σαφώς ότι οι Δικηγόροι και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, ως Δημόσιοι Λειτουργοί, γίνονται δεκτοί στις δημόσιες υπηρεσίες (και στα δικαστήρια) χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό.Φαινόμενα κατά τα οποία δικηγόροι εξυπηρετούνται σε δικαστήρια και Δημόσιες Υπηρεσίες αποκλειστικά σε «ώρες κοινού» ήτοι συνήθως 9:00 – 13:00, αναμένοντας μάλιστα να εξυπηρετηθούν στην ίδια σειρά προτεραιότητας με το κοινό, έχουν ως αποτέλεσμα να παρακωλύεται η άσκηση του λειτουργήματός τους και η εκπροσώπηση των εντολέων τους, αποτελώντας καταχρηστικό περιορισμό της εισόδου τους στα  δημόσια καταστήματα, ο οποίος αντίκειται στον νόμο.  

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε, ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ήτοι ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΡΑΡΙΟΥ και σε χωριστή σειρά προτεραιότητας ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές της χώρας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • Κ. Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη
 • Κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
 • Κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών
 • Κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών
 • Κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 • Κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
 • Κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • K. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
 • Κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
 • Κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
 • Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά»

 

Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής μας σας επισημαίνουμε ότι έχει εκδοθεί και η με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6.05.2009 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει όλες τις Διοικητικές Αρχές της χώρας ως προς τα εξής:

 «Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3  του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, ΦΕΚ 45/Α΄), «Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις».

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους…»

Μέχρι σήμερα έχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004, για την περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπουν την υποβολή αιτήσεων πολιτών προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα, μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη προς αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν  στην περίπτωση που αντί του ενδιαφερομένου πολίτη και για λογαριασμό του, προσέρχεται στην υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων –ΦΕΚ 235/Α΄).  Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. (…)»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε από το Υπουργείο σας, να αποστείλει σχετική εγκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία, τις Αρχές και Υπηρεσίες της χώρας, η οποία θα επισημαίνει τα ως άνω από το νόμο οριζόμενα και θα ζητά η εγκύκλιος του Υπουργείου σας να τηρείται πιστά από τους ως άνω, όπως και από τις Υπηρεσίες και τους φορείς που οι ως άνω εποπτεύουν, τους οποίους και θα πρέπει να ενημερώσουν αρμοδίως.

Για τον ως άνω λόγο και προς διευκόλυνση του έργου σας, σας επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο εγκυκλίου με το ως άνω περιεχόμενο, το οποίο μπορείτε να αποστείλετε σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο, φορέα και Υπηρεσία.

Ζητούμε τις άμεσες ενέργειές σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Κ.Α..doc30.48 KB
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.doc32.75 KB
2013 Είσοδος και Προτεραιότητα των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες.pdf466.31 KB
των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους.pdf2.25 MB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:32
27/07/22
Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών  Φοιτητ(ρι)ών στο (Δ.Π.Μ.Σ.)...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:29
27/07/22
Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
21/07/22
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση καθώς και την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος για άσκηση υποψηφίων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:31
20/07/22
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών συμμετείχε δια του Προέδρου της, Χρήστου Στυλιανουδάκη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:16
20/07/22
Καταδικάζουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Αλέξης Κούγιας με την οποία επιχειρήθηκε η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:54
18/07/22
O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων),στο πρόγραμμα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:15
06/07/22
Σας επισυνάπτουμε ττην πρόσκληση του Δήμου Ηλιούπολης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:34
06/07/22
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου και ώρα 21:00,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:28
05/07/22
Σας επισυνάπτουμε στην πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:20
03/07/22
H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και  φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος...