ΑΙΤΗΜΑ προς ΕΦΚΑ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                          Τηλ. 210-3398184

Αθήνα, 30/04/2020

 

Προς: Τον κ.κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση.

            Τον κ.κ. Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.,  Χάλαρη Χρήστο.

  Κοιν. Τον κ.κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.Α, Δημήτριο Βερβεσό.

Θέμα: Αίτημα προς ΕΦΚΑ – ενεργοποίηση πλατφόρμας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Δεδομένης, της αναστολής των εργασιών των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών που αποτελούν και την κύρια πηγή εισοδήματος των δικηγόρων, ήδη από 13/03/2020, θεωρούμε ότι θα καταστεί ανέφικτη η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για μια μεγάλη μερίδα δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων που έχουν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη ή δεν είχαν επιλέξει στο σύστημα ότι είναι δικηγόροι 5ετίας με αποτέλεσμα να μην υπάγονται στην έκπτωση που ισχύει για τους ασκούμενους και τους νέους συναδέλφους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημερινά δεδομένα επηρεάζουν έντονα και τους ασκούμενους δικηγόρους, όπου όπως έχει παρατηρηθεί έντονα, κατόπιν εντολής των δικηγόρων στους οποίους ασκούνται, έχουν πάψει την εργασία τους χωρίς να τους καταβάλλεται ακόμα και η πενιχρή αμοιβή που ελάμβαναν, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται εξίσου με την καταβολή των εισφορών για τον κλάδο της υγείας (αυξημένη στις περιπτώσεις που δεν επέλεξαν την έκπτωση των δικηγόρων 5ετιας). 

Σας ζητούμε καθώς κρίνεται απαραίτητο λόγω των έκτακτων συνθηκών και λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων, ήτοι της εκμηδένισης των εισοδημάτων του δικηγορικού κλάδου, όπως ενεργοποιήσετε και πάλι την πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, ασφαλιστικής κατηγορίας για όλους τους δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:56
30/05/20
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:31
27/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο...
Προκηρύξεις
17:49
27/05/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:47
27/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:19
26/05/20
Με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
19:15
16/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την υπ’ αριθ. 3354/15.5.2020 απόφαση της Διοίκησης του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:36
15/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:25
14/05/20
Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από συναδέλφους που ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή ακροαματική...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:29
12/05/20
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) , από το χρόνο ισχύος του, απεδείχθη ότι δεν αντιμετωπίζει με...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
17:38
09/05/20
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 8.5.2020, υπό την...