ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΟΑΕΔ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

                          Τηλ. 210-3398184

Αθήνα, 08/02/2021

 

Έχοντας πλέον σαφή εικόνα του περιεχομένου της ΚΥΑ και των προβλημάτων που προκύπτουν εκ της εφαρμογής της επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

Η συμπερίληψη των νέων δικηγόρων  και των ασκουμένων δικηγόρων στους δικαιούχους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.5629/22/2021(ΦΕΚ 450/Β/5-2-2021), αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια θετική είδηση για τον κλάδο. 

 

Ιδιαίτερα, ως προς τους ασκούμενους δικηγόρους, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για την δεύτερη φορά μετά τα 600 ευρώ της ενίσχυσης του Μαΐου 2020, που αναγνωρίζονται με θετικό τρόπο από το ελληνικό κράτος και κατόπιν πιέσεων και διαβημάτων του Δ.Σ. της ΕΑΝΔΑ προς τους αρμόδιους φορείς, ως πληττόμενη επαγγελματική κατηγορία που χρήζει οικονομικής στήριξης. 

Η αναγνώριση αυτή πρέπει να αποτελέσει την αρχή για τη συνολική αναγνώριση και πάγια πλέον κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

 

 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κατηγορίες συναδέλφων για τους οποίους τα όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ χρήζουν ορισμένων παρατηρήσεων/διευκρινήσεων. Συγκεκριμένα:

 

  • Παρατηρείται δυσμενής διάκριση μεταξύ των νέων δικηγόρων/επιστημόνων καθώς οι ασφαλισθέντες μετά την 1.1.2017 δεν έχουν ως κριτήριο την πτώση του τζίρου, ούτε της έμμισθης εντολής, σε αντίθεση με αυτούς που ασφαλίστηκαν προ της 31.12.2016. (βλ. και σχετική παρατήρηση στον σχετικό πρακτικό οδηγό ΔΣΑ)
  • Ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στον ΔΣΑ από 01.01.2017 και δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στα ασφαλιστικά ταμεία
  • Δικηγόροι πρόσφατα εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο που δεν έχει μεταβληθεί ακόμα το καθεστώς τους σε ΕΦΚΑ και Εφορία και φαίνονται φορολογικά και ασφαλιστικά ως ασκούμενοι, που δύνανται μεν τεχνικά να αιτηθούν την ενίσχυση – να επιβεβαιωθεί ότι θα λάβουν την ενίσχυση είτε υπό τη μία είτε υπό την άλλη ιδιότητα.
  • Συνάδελφοι που έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής στη Δ.Ο.Υ εντός του 2020 για οικονομικούς λόγους, δε συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους ενώ προφανώς χρειάζονται την ενίσχυση.
  • Δικηγόροι με έναρξη επαγγέλματος προ της 31.12.2016, οι οποίοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ (καθώς και υγειονομικοί και λοιποί δικαιούχοι) και ως εκ τούτου πρέπει να καταχωρήσουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία στο MyBusinessSupport στο οποίο ακόμη δεν λειτουργεί κάποια εφαρμογή (Δεν δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των εσόδων)

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παραθέτουμε και τον σχετικό Συνοπτικό Πρακτικό Οδηγό του ΔΣΑ για τη υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος των 400 ευρώ: 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20400%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89.pdf

 

Συνοπτικά (αναλυτικά στον ως άνω σύνδεσμο):

 

 Υψος επιδόματος: 400 ευρώ ακατάσχετο και μη δεκτικό συμψηφισμού προς οφειλές Δημοσίου, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες κλπ. 

 

Δικαιούχοι: Επιστήμονες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του ν.3986/2011 με ενεργή δραστηριότητα σε πληττόμενο ΚΑΔ καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017. Επίσης μέλη εταιρειών (και δικηγορικών). 

 

Προϋποθέσεις: 

Α) Όσοι έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2016:

 1. Από 20.3.2020 έως 30.11.2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ στους πληττόμενους ΚΑΔ (δες παρακάτω). 

2. Για όλο το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως 30.11.2020 δεν έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ή εργασία με έμμισθη εντολή (Ασαφής διάταξη, τι γίνεται με όσους έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία πριν το άνω χρονικό διάστημα; ) . 

3. α) Όσοι υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% του κύκλου εργασιών (κωδικός 312). Προσμετράται το άθροισμα Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020 και συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών 2019.

 Β) Όσοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων 2020 (κωδικός 047) του ίδιου χρονικού διαστήματος 2020 θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων του 2019

 4. Το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 2020 ή αυτοτελώς φορολογούμενο από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. 

Β) Εταίροι δικηγορικών εταιρειών και όσοι έχουν κάνει έναρξη μετά την 1.1.2017 μόνο με το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος (30.000 ευρώ), χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου και χωρίς το κριτήριο της έμμισθης εντολής. 

Γ) Ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1.1.2017 χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε καν το εισοδηματικό των 30.000 ευρώ, ούτε το κριτήριο της έμμισθης εντολής. 

 

Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 

1. Υποβάλλεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης που φαίνεται και στον συνοπτικό οδηγό του ΔΣΑ. 

2. Προϋπόθεση η υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2020. 

3. Για όσους απαλλάσονται από την υποχρέωση ΦΠΑ, να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “ΜYBUSINESSSUPORT” (ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ)

Πληρωμή: Γίνεται από τον ΟΑΕΔ μετά τη διαβίβαση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στην ΕΡΓΑΝΗ. 

 

 

Τα αιτήματα της παρούσας θα κοινοποιηθούν στους:

  • Κ. Υπουργό Οικονομικών
  • Κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Κ.  Πρόεδρο της Ολομέλειας  των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:40
16/11/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα eanda.gr@gmail.com...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:51
15/11/22
Κατόπιν δωρεάς του κ. Μιχάλη Καλαντζόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, Συμβούλου του Δικηγορικού...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:45
15/11/22
Με επιτυχία στέφθηκε το 23ο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στο οποίο η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:53
11/11/22
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με την έδρα Jean Monnet Module - Public Law of Investments (PLI...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:28
09/11/22
Η Επιστημονική Επιτροπή του Νομικού Βήματος του ΔΣΑ διοργανώνει εκδήλωση την Δευτέρα...