Απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔΑ (10/09/2018)

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                  Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                 Τηλ. 210-3398184, 6942458455                                          

                                                                                                        Αθήνα, 10.09.2018

 

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, πιστή στις καταστατικές της αρχές και τους σκοπούς της προάσπισης των δικαιωμάτων των μελών της και των συνταγματικών ελευθεριών, αναγνωρίζει και υποστηρίζει το δικαίωμα των νέων συναδέλφων να εκφράζονται ελεύθερα, όπως δικαιούται κάθε πολίτης σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η αντίληψή μας ταυτίζεται, εν προκειμένω, με την πάγια διατύπωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: «Η ελευθερία του λόγου ισχύει όχι μόνο για τις ιδέες που γίνονται ευνοϊκά αποδεκτές ως μη προσβλητικές ή αδιάφορες αλλά και για εκείνες που προσβάλλουνσοκάρουν ή ενοχλούν».

Όρια της ελευθερίας της έκφρασης είναι η προστασία των άλλων εννόμων αγαθών (π.χ. προσωπικότητα, ιδιωτικότητα, παιδική ηλικία) καθώς και ο μισαλλόδοξος λόγος (υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας).

Αντιθέτως, δεν αποτελεί όριο της ελευθερίας της έκφρασης η δημόσια κριτική·πολλώ δε μάλλον όταν ασκείται απέναντι σε φορείς δημόσιας εξουσίας, οι οποίοι υποχρεούνται να την ανέχονται.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος ως συλλειτουργός στην απονομή της Δικαιοσύνης δικαιούται να εκφράζεται ελεύθερα, τηρώντας τους κανόνες ευπρέπειας και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Σε αυτούς τους κανόνες υπάγεται και ο ασκούμενος δικηγόρος.

Ακριβώς, προκειμένου οι νέοι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να ενημερώνονται αλλά και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη βελτίωση της δικηγορικής καθημερινότητας, η Ένωσή μας δημιούργησε διαδικτυακό τόπο (2006) καθώς και ομάδες / σελίδες στο facebook (2008).

Η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη αυτών για περισσότερο από μια δεκαετία οφείλεται πρωτίστως στην ελεύθερη λειτουργία τους. Ουδέποτε το ΔΣ της ΕΑΝΔΑ επιδίωξε να ελέγξει τι θα δημοσιεύεται στα μέσα επικοινωνίας της και τι όχι! Ενάντια σε φαινόμενα διοικήσεων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής που χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να ελέγχουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αυτή την ελευθερία εμείς -ως νέοι άνθρωποι και επιστήμονες του δικαίου- τη θεωρούμε ουσιώδη δημοκρατική κατάκτηση!

Άλλωστε, το ίδιο το ΔΣ της ΕΑΝΔΑ δέχεται διαχρονικά τη δημόσια κριτική -αυτονοήτως και πρωτίστως την κριτική που ασκείται σε βάρος του- όσο ακραία ή άδικη κι αν τη θεωρεί. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει πάντοτε οτιδήποτε αποστέλλεται σχετικά από οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα. Και μάλιστα αμέσως, εφόσον ζητείται η ανάρτησή του από τον αποστολέα, ώστε να μη θεωρηθεί ότι «διστάζουμε» ή «φοβόμαστε» οτιδήποτε.

Γιατί πιστεύουμε ότι η αυτούσια δημοσίευση «κακογραμμένων» ή «εχθρικών» επιστολών που επιτίθενται στην Ένωσή μας -δηλαδή η παράδοση τους στην ελεύθερη κρίση των μελών μας- είναι η καλύτερη απάντηση στους εμπνευστές τέτοιων επιστολών!

Η δημοσιότητα είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης!

Οποιαδήποτε υπαναχώρηση έναντι της ελεύθερης και δημόσιας διαπάλης των ιδεών θα συνιστούσε υποχώρηση έναντι δημοκρατικών κατακτήσεων δύο και πλέον αιώνων!

*****

Όσον αφορά στα παράπονα των οποίων γινόμαστε συχνά δέκτες σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων υπαλλήλων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών δεν έχει τη θεσμική δυνατότητα να υποκαθιστά τα μέλη της στην άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Δύναται, όπως άλλωστε πράττει όποτε της ζητείται, να παρεμβαίνει υπέρ των νέων συναδέλφων στις διαδικασίες ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, όχι όμως και να ασκεί η ίδια ένδικα βοηθήματα ή να υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό των μελών της. 

Ούτε βέβαια είναι εφικτό να κινηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ή άλλη διαδικασία σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου, επειδή εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεμονωμένη ή γενικευμένη, επώνυμη ή ανώνυμη, αόριστη ή συγκεκριμένη δυσαρέσκεια περί μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων του. Σε ένα κράτος δικαίου, κανένας δεν διώκεται χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και, σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχει υποβληθεί αρμοδίως οποιαδήποτε σχετική αναφορά.

Eν προκειμένω συνάδελφος εντός θεμιτού πλαισίου έθεσε ένα ζήτημα, το όποιο η ΕΑΝΔΑ διαδραματίζοντας το ρόλο της θα θέσει ενώπιον του ΔΣΑ. 

*****

Ενόψει των ανωτέρω, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών:

1) Επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσήλωσή της στην ελευθερία της έκφρασης του δικηγορικού σώματος, με σεβασμό στους κανόνες ευπρέπειας και συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

2) Ζητεί από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας της και των ομάδων / σελίδων της στο facebook να διασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση στην ευρύτερη δυνατή εκδοχή της, παρεμβαίνοντας αποκλειστικά και μόνο όταν προκύπτει υπέρβαση των νόμιμων ορίων που συνιστά τέλεση παράνομων πράξεων, μέσω υβριστικών ή συκοφαντικών σχολίων.

3) Καλεί τους νέους συναδέλφους να μη διστάζουν να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους κανόνες της έννομης τάξης, όπως προσιδιάζει σε νομικούς επιστήμονες - δικηγόρους - συλλειτουργούς στην απονομή της Δικαιοσύνης, παρεμβαίνοντας και η ίδια προς υποστήριξη αυτών, εντός του δημοκρατικού πλαισίου νομιμότητας.

4) Δημιουργεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία τα μέλη της Ένωσης θα μπορούν επώνυμα να καταγγείλουν συμπεριφορές υπαλλήλων του συλλόγου ή των δικαστηρίων, ώστε οι όποιες καταγγελίες/αναφορές να προωθούνται και από την ΕΑΝΔΑ. Η ΕΑΝΔΑ σε όποιον συνάδελφο το ζητήσει θα παρεμβαίνει υπέρ του σε οποιοδήποτε όργανο στον ΔΣΑ.

 

Το παρόν κοινοποιείται στον ΔΣΑ και στον Σύλλογο Προσωπικού ΔΣΑ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Διαμαντόπουλος          Γιώργος Αργυρόπουλος

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
15/10/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:58
28/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
22:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...