ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΠΥ

Η υπ' αριθ. 13/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ρύθμισε το επί 10ετίες αρρύθμιστο ασφαλιστικό καθεστώς των δικηγόρων που απασχολούνται ως συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών και γραφείων, αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την απασχόλησή τους αυτή. Πλέον, οι εισφορές των δικηγόρων που απασχολούνται με αυτό το καθεστώς θα επιμερίζονται σε εργοδότη και εργαζόμενο.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ο Κώστας Καρέτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, που είχε προσφύγει ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης για το ζήτημα αυτό, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Δόθηκε και κερδήθηκε ένας δύσκολος αγώνας που αφορά χιλιάδες συναδέλφους που εργάζονται με μπλοκάκι σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία υπό καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Αισθάνομαι δικαιωμένος γιατί το ΣτΕ έκανε ΔΕΚΤΗ την αίτηση ακύρωσης που είχα καταθέσει ως αμειβόμενος με μπλοκάκι προκειμένου να υπερασπιστώ τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλου του δικηγορικού σώματος στο όνομα των συνεργατών - δικηγόρων σε δικηγορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν ως παράνομες και αντισυνταγματικές οι αποφάσεις του Υπ. Εργασίας που εξαιρούσαν τις δικηγορικές εταιρείες από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των συνεργατών τους που αμείβονται με ΔΠΥ.

Επομένως, το ΣτΕ νομολόγησε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων επιμερίζονται κατά τα 2/3 σε βάρος του «εργοδότη» και κατά το 1/3 σε βάρος του συνεργάτη δικηγόρου που απασχολείται σε μία ή δύο δικηγορικές εταιρείες ή σε έναν ή δύο άλλους δικηγόρους ή σε μία εταιρεία και έναν δικηγόρο, αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά του προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την απασχόλησή του αυτή.

Κατά συνέπεια, το εισόδημα των συνεργατών δικηγόρων που υπάγονται στην ανωτέρω ειδική κατηγορία θα αυξηθεί καθώς πλέον επιβαρύνονται με την καταβολή λιγότερων εισφορών.

Οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητκού Συμβουλίου της Ε.Α.Ν.Δ.Α. εκείνης της περιόδου που χωρίς δισταγμό, με ομόφωνη και συλλογική απόφαση, στήριξαν την πρωτοβουλία μου αυτή.

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω τους εξαίρετους συναδέλφους Κωνσταντίνο Κατσανέβα, Μάρα Λύσσαρη και Ηλία Κολλύρη για το νομικό χειρισμό της υπόθεσης καθώς και τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο σύμβουλο ΔΣΑ που συνέδραμε την όλη προσπάθεια με τις εξειδικευμένες του γνώσεις".

ΣυνημμένοΜέγεθος
- 13_2022 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΠΥ.pdf2.65 MB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...