Διαδικασία Ίδρυσης Σωματείου - Υποδείγματα Εγγράφων Σωματείου

* του Παναγιώτη Σταμαδιάνου

Η προεκλογική μου υπόσχεση για οργανωμένο αρχείο προτύπων στο site της ΕΑΝΔΑ δεν έχει πάει και πολύ καλά. Συνεπώς θα αρχίσω να ανεβάζω κάποια πρότυπα έστω και μεμονωμένα σε συνεργασία με το υπόλοιπο ΔΣ, μαζί με κάποια γραφειοκρατικά tips, που κανείς μας δεν οφείλει να ξέρει, αλλά δυστυχώς βοηθάνε.

Πρόσφατα στη συναρπαστική μου καθημερινότητα ασχολήθηκα με την ίδρυση ενός (αθλητικού) σωματείου.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Συντάσσεις το Καταστατικό του Σωματείου (επισυνάπτεται πρότυπο), το οποίο πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 20 μέλη. Προσοχή στις διατάξεις του Καταστατικού, ώστε να μην έρχονται σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία (π.χ. στην περίπτωση του αθλητικού, σχετικοί νόμοι είναι οι 2725/99 & 3057/02). Η έδρα αρκεί να προσδιορίζεται κατά περιοχή μόνο αρχικά.

2. Συντάσσεις ιδρυτική πράξη και πρακτικό εκλογής προσωρινής διοίκησης επίσης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 20 μέλη (επισυνάπτεται πρότυπο).

3. Συντάσσεις πίνακα των μελών προσωρινής διοίκησης πάλι με την υπογραφή 20 μελών (επισυνάπτεται πρότυπο).

4. Συντάσσεις αίτηση για την έκδοση της διαταγής και σχέδιο της διαταγής (επισυνάπτεται πρότυπο).

5. Καταθέτεις την αίτηση στο ειρηνοδικείο (εκουσία) της έδρας του σωματείου, μαζί με το καταστατικό, το πρακτικό ίδρυσης και τον πίνακα των μελών προσωρινής διοίκησης σε τρία αντίγραφα το καθένα, το σχέδιο της διαταγής και υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της προσωρινής διοίκησης ότι δε στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ καλύτερα) και το γραμμάτιο προείσπραξης. Ενίοτε ζητούν και φωτοτυπίες ταυτότητας των μελών, χωρίς επικύρωση, οπότε καλύτερα να ρωτήσετε σχετικά στο αρμόδιο ειρηνοδικείο.

6. Αφού βγει η διάταξη, παίρνεις αντίγραφο της (καλύτερα παραπάνω από ένα), αλλά και όλο το φάκελο για να προχωρήσεις στο Πρωτοδικείο και ενδιαμέσως σε επιδόσεις και δημοσιεύσεις. Προς θεού, δε φεύγεις χωρίς σφραγιδάκι του ειρηνοδίκη πάνω στο καταστατικό, την πράξη ίδρυσης και τον πίνακα εκλογής προσωρινής διοίκησης που να πιστοποιεί ότι είναι τα πρωτότυπα που προσκομίστηκαν! Επιδίδεις τη διάταξη στον εισαγγελέα και στην περιφέρεια (παίρνεις τηλ στην περιφέρεια και σου λένε το σχετικό τμήμα).

7. Δημοσιεύεις σε μια ημερήσια εφημερίδα και στο τεύχος του ταμείου νομικών περίληψη του καταστατικού ή/και όπου ορίζει η διάταξη. Δεν είναι ακριβώς περίληψη του καταστατικού αυτό που στην πράξη απαιτείται (βλ. επισυναπτόμενο), αλλά απλώς μια σύνοψη περί της διαταγής του ειρηνοδίκη και των άρθρων που προβλέπουν τα βασικά. Υπολογίζουν το κόστος και στις δύο περιπτώσεις ανάλογα με τις λέξεις.

8. Πηγαίνεις με όλα τα παραπάνω, ήτοι το καταστατικό εις τριπλούν (το ένα τουλάχιστον πρωτότυπο με το σφραγιδάκι του ειρηνοδίκη), το πρακτικό ίδρυσης και τον πίνακα της προσωρινής διοίκησης (πρωτότυπα με το σφραγιδάκι του ειρηνοδίκη), επικυρωμένο αντίγραφο της διάταξης, τις δύο δημοσιεύσεις και τις δύο επιδόσεις στο αρχείο σωματείων του Πρωτοδικείου στην οδό Δέγλερη, προκειμένου να προχωρήσεις σε καταχώριση του σωματείου.

9. Για την έναρξη στη ΔΟΥ δε μπορώ να σας διαφωτίσω πλήρως. Σχεδόν σίγουρα όμως χρειάζεται, επικυρωμένο αντίγραφο της διάταξης, αντίγραφο του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο, Πιστοποιητικό μεταβολών (καταχώρισης) από το Πρωτοδικείο, Πρακτικό Ίδρυσης (και Πρακτικό Εκλογής Προσωρινής Διοίκησης) και τον πίνακα των μελών της προσωρινής είτε από τα υπογεγραμμένα που προσκόμισες στο Ειρηνοδικείο είτε αντίγραφα από το Πρωτοδικείο. Πιθανό επίσης να ζητηθεί Πρακτικό για την αρχαιρεσιών του ΔΣ, ώστε ο Πρόεδρος να εκπροσωπήσει υπογράφοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ. Υπάρχει πρόστιμο αν δε γίνει εντός μήνα από την καταχώριση η έναρξη.

 

* Παναγιώτης Σταμαδιάνος, Δικηγόρος

Μέλος Δ.Σ. ΕΑΝΔΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
απόφαση και διάταξη.doc42 KB
καταστατικό.doc133.5 KB
πρακτικό σύγκλησης ΔΣ.doc206 KB
Πράξη ίδρυσης.doc35.5 KB
Δημοσίευση τελικό.doc23 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.doc23.5 KB
πρακτικό αρχαιρεσιών.doc28 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
17:34
12/12/17
Με ανακοίνωσή της (αρ.πρωτ. 93/11-12-2017) η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) καλεί...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:03
06/12/17
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:45
05/12/17
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:20
03/12/17
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | Σεμινάρια Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων ΕΑΝΔΑ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:04
24/11/17
  Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ευχαριστεί ιδιαίτερα την υποψήφια Πρόεδρο και...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:51
21/11/17
Σε συνέχεια της από 27.10.2017 επιστολής της Ε.Α.Ν.Δ.Α. προς τον κ. Πρωθυπουργό αναφορικά με την...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:40
20/11/17
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα   ΠΡΟΣ: Υποψηφίους...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:47
19/11/17
Κατόπιν ενημέρωσης μας από τον ΟΑΣΑ, οι κάτοχοι ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών θα διέρχονται...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:48
17/11/17
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εκφράζει τοσεβασμό του στη...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:31
17/11/17
   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ...