ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

                          Τηλ. 210-3398184

Μετά από επικοινωνία της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με το e –ΕΦΚΑ - Τ. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

---------------------------

 Για την εγγραφή των ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών – ΤΥΔΕ, τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα κάτωθι:

  1. Αίτηση εγγραφής με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και απαραιτήτως τον ΑΜΚΑ, όπως και τηλέφωνο επικοινωνίας, και μνεία για εγγραφή στην κατηγορία των 33 ευρώ (έκπτωση ειδικής κατηγορίας δικηγόρων 5ετίας – ασκούμενοι δικηγόροι)

Ενδεικτικό κείμενο αίτησης (συμπληρώνετε και τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία):

“ ΠΡΟΣ e –ΕΦΚΑ - Τ. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – 

Α Ι Τ Η Σ Η 

ΑΣΚΟΥΜΕΝ …. ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ………………………………………………….. …………………………………………………..

Είµαι ασκούµεν. …… δικηγόρος και ζητώ την εγγραφή µου στα µητρώα των ασφαλισµένων των Τοµέων. 

Σας γνωρίζω δε τα ακόλουθα στοιχεία που µε αφορούν:

Α.Μ. ∆.Σ.Α. ………………………………….. Επώνυµο: ……………….

Α.Φ.Μ. ………………………………………. Όνοµα : …………………….

Α.Μ.Κ.Α. …………………………………….. Όνοµα πατέρα: …………………

Α.∆.Τ.. ……………………………………….. Τόπος γέννησης: …………………….

Χρονολογία γέννησης: (ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ)

∆ικηγόρος άσκησης:

∆/νση γραφείου :

Τηλέφωνο γραφείου:

∆/νση οικίας :

Τηλέφωνο οικίας:

Χρονολογία εγγρ. στο ∆.Σ.Α.:

Άλλη υγειον. ασφάλιση :

∆ηλώνω δε ότι δεν υπάγοµαι σε ασυµβίβαστα του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

Με τιµή,    

 

  1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών Δ.Σ.Α. ή βεβαίωση εγγραφής στον Δ.Σ.Α,
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Βεβαίωση διαγραφής από τον φορέα στον οποίο είχατε άλλη ασφάλιση (αν είχατε),
  4.  Υ/Δ με γνήσιο υπογραφής (gov.gr – ΚΕΠ – Α.Τ.) με το κάτωθι περιεχόμενο:
  5. eefka – τέως Τομείς Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
  6.  

Κείμενο: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Από την εγγραφή μου στα Μητρώα των ασκούμενων Δικηγόρων του Δ.Σ.Α.

α) είμαι – δεν είμαι συνταξιούχος π. Φορέα ενταχθέντος στον e-ΕΦΚΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ) ή φορέα του εξωτερικού

β) πριν από την 01-01-1993 είχε – δεν είχα ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε φορέα του εξωτερικού. 

 

 

ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

dief.tyda@efka.gov.gr  υπόψη κας. Πρινιωτάκη και Μιχαλάκη

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:30
29/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:42
19/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:16
15/10/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:58
28/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
21:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
08:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
09:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...