ΈΝΑ (1) ΕΤΟΣ Δ.Σ. Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, ένα (1) έτος περίπου από τη συγκρότηση του Δ.Σ. της σε σώμα, εργάζεται με γνώμονα την προώθηση ΘΕΣΜΙΚΩΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ζητημάτων και δράσεων επ’ ωφελεία των μελών της. Μερικά από αυτά (ζητήματα) έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ άλλα βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας από τους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Θεσμικά Ζητήματα

  1. Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης αναφορικά με την ακύρωση δύο κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και όρισαν ότι οι συνεργάτες δικηγορικών εταιριών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών οφείλουν να καταβάλουν οι ίδιοι εξ' ολοκλήρου το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών.
  2. Διεκδικούμε τη δημιουργία προγράμματος ERASMUS για τους Ασκούμενους δικηγόρους, να παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα στους Ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν ένα διάστημα άσκησης σε δικηγορικές εταιρίες/γραφεία σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..  
  3. Διεκδικούμε τη δημιουργία προγράμματος επιχορήγησης, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, των αποφοίτων Νομικής που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, πράγμα που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
  4. Διεκδικούμε την ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων.

Β. Καθημερινά Ζητήματα

1. Το ωράριο της βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α. είναι πλέον συνεχές, ενώ ενδέχεται (η βιβλιοθήκη) να λειτουργεί και μερικές ώρες το Σάββατο. 

2. Οι υπηρεσίες στο κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν αποσυμφορηθεί μέσω της μεταφοράς τμημάτων  των Πολιτικών Ενδίκων Μέσων και Συναινετικών Διαζυγίων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

3. Η εξυπηρέτηση των Δικηγόρων στο κτίριο της Εισαγγελίας Αθηνών έχει γίνει ταχύτερη μέσω της διάθεσης υπαλλήλων από τον Δ.Σ.Α., της δημιουργίας ξεχωριστής ουράς για Δικηγόρους και της διεύρυνσης του ωραρίου λήψης αντιγράφων δικογραφιών.

4. Η αναγραφή της προσφερόμενης αμοιβής και του ωραρίου εργασίας τέθηκε ως προϋπόθεση ανάρτησης των αγγελιών προσφοράς εργασίας προς Ασκούμενους και Νέους Δικηγόρους στο site της Ε.Α.Ν.Δ.Α. εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

5. Στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ.Α. στον 3ο όροφο του Εφετείου Αθηνών φιλοξενείται αίθουσα υπολογιστών Ε.Α.Ν.Δ.Α. προκειμένου οι Ασκούμενοι και οι νέοι συνάδελφοι να εξυπηρετούνται καλύτερα και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ και εκτυπωτή εκτός γραφείου.

6. Στο site της Ε.Α.Ν.Δ.Α. αναρτήθηκε Οδηγός για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα Ασκουμένων και νέων Δικηγόρων κατόπιν επιμέλειας των συναδέλφων Στάθη Μπακάλη και Αντζελίνας Πλατή αντίστοιχα.  

7. Διεκδικούμε οι Ασκούμενοι Δικηγόροι να καταβάλλουν μειωμένο αντίτιμο κατά την είσοδό τους σε χώρους πολιτισμού.

8. Διεκδικούμε την ταχύτερη πληρωμή των Δικηγόρων που συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο της Νομικής Βοήθειας.  

Γ. Επιστημονικές Δράσεις

1. Διοργανώσαμε το 7ο Νομικό Συνέδριο με θέμα Σύγχρονα θέματα Μεταναστευτικού Δικαίου: «Μετανάστευση – Ιθαγένεια – Προσφυγικό».

2. Διοργανώνουμε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια για Ασκούμενους και νέους Δικηγόρους.

3. Συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών  και τον Κώδικα Δικηγόρων & τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος.

Η Ένωσή μας δεσμεύεται να συνεχίσει να μάχεται για την πραγμάτωση όλων των ανωτέρω ζητημάτων και δράσεων που σαν σκοπό έχουν τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών εργασίας και τη διαρκή επιστημονική κατάρτιση κάθε νέου και Ασκούμενου Δικηγόρου, ιδίως των αδύναμων και των μη προνομιούχων.

Κωνσταντίνος Καρέτσος, Πρόεδρος Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
00:43
02/06/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:38
02/06/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:56
30/05/20
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:31
27/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο...
Προκηρύξεις
17:49
27/05/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:47
27/05/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:19
26/05/20
Με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
19:15
16/05/20
Δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων την υπ’ αριθ. 3354/15.5.2020 απόφαση της Διοίκησης του...