Επιστολή ΕΑΝΔΑ προς τη μόνιμη επιτροπή επάρκειας του αρ. 16 του Ν. 4194/2013

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

                          Τηλ. 210-3398184

Αθήνα 18/01/2021

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΟΥ Ν. 4194/2013

 

Αξιότιμη κα.Πρόεδρε / Αξιότιμα μέλη, 

Σε συνέχεια της από 4-11-2020 επιστολή μας που κοινοποιήθηκε σε εσάς στις 10-11-2020, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με α) τον εκτιμώμενο χρόνο διενέργειας των εξετάσεων επάρκειας και υπό ποιες συνθήκες αναμένεται να διεξαχθούν β) το αίτημα μας περι αναδρομικής εγγραφής των επιτυχόντων στο μητρώο ασκουμένων των οικείων δικηγορικών συλλόγων. 

Τέλος, σας αιτούμαστε όπως προβείτε στην όσο το δυνατότερο έγκαιρη ανακοίνωση του χρόνου διενέργειας των εξετάσεων όποτε κι αν διεχαχθούν. Τούτο, κρίνεται αναγκαίο ούτως ώστε να μεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου ανακοίνωσης και του χρόνου εξέτασης και κατ’ επέκταση να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους υποψηφίους να τελειοποιήσουν την προετοιμασία τους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...