Η ΕΑΝΔΑ για την υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήσης POS από δικηγόρους

Με την από 14.03.2017 επιστολή της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών εκφράσαμε την εναντίωσή μας με την υποχρεωτική τοποθέτηση τερματικών συσκευών POS στα δικηγορικά γραφεία και τονίσαμε ότι θα αναμένουμε την έκδοση της Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας.

 

Στις 20 Απριλίου 2017  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1445/27.04.2017) η ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός 3 μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4446/2016. Μεταξύ των αναφερόμενων κωδικών  αριθμών δραστηριότητας  συμπεριλαμβάνονται  οι νομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 69.10).

 

Από τη μελέτη της ανωτέρω απόφασης προκύπτουν τα εξής:

 

α) είναι αμφίβολο εάν οι δικηγόροι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4446/2016,  και εντεύθεν εάν η υπαγωγή των νομικών υπηρεσιών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι νόμιμη ή όχι, διότι:

  • το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές, εξαιρούνται δηλαδή από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη της υπηρεσίας
  • ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών. Ούτε δηλαδή, ο λήπτης των νομικών υπηρεσιών  λογίζεται ως καταναλωτής ούτε ο δικηγόρος κατά την παροχή των υπηρεσιών λογίζεται ως «προμηθευτής», πράγμα το οποίο προκύπτει τόσο από τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών όσο και από τη σχετική νομολογία. 

β) επιβάλλεται πρόσθετο κόστος στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τους τελευταίους, συνεπώς επέρχεται αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και κατ’ αποτέλεσμα δυσχεραίνεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη

γ) με δεδομένο ότι η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των δικηγόρων, οι οποίοι δεν έχουν καμία παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, κρίνεται ότι η υποχρεωτική επιβολή του κόστους αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος POS σε δικηγόρους που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησιμοποιήσουν είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαιολόγητα επαχθής. Ο νομοθέτης μπορούσε και όφειλε, πλην όμως δεν το έπραξε, να έχει εισαγάγει κριτήρια που να σχετίζονται με την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών των δικηγόρων που θα υφίστανται το πλέον επαχθές μέτρο της υποχρεωτικής εγκατάστασης τερματικού μηχανήματος POS. 

Εν όψει των ανωτέρω, η ΕΑΝΔΑ συντάσσεται με την από 21.04.2017 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία δήλωσε

«την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους, και επιφυλάχθηκε να προσφύγει δικαστικά προς τον σκοπό ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ.................ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛH

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:41
18/10/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
09:55
15/10/19
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:00
14/10/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:40
14/10/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:20
08/10/19
Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι...
Εκδηλώσεις
18:39
07/10/19
Το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (Ι.Δ.Ε.Α.Δ.)  σας προσκαλεί στην ετήσια...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
13:18
04/10/19
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει Σπουδαστήριο για τον νέο Ποινικό Κώδικα, για ασκούμενους...
Εκδηλώσεις
12:51
02/10/19
  Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει για 6η συνεχή...
Προκηρύξεις
19:30
23/09/19
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
08:37
23/09/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...