Ν.4488/17 Απαλλαγή από Ασφαλιστικές Εισφορές για Δικηγόρους χωρίς έναρξη στην Εφορία | Επιστραοφές ποσών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΦΕΚ A 137 - 13.09.2017 ο νόμος με τις αλλαγές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488/2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις" όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 20 ρυθμίζει το θέμα της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε όσους είναι εγγεγραμένοι ως Δικηγόροι σε Δικηγορικούς Συλλόγους.

Συγκεκριμένα, όσοι δικηγόροι εγγραφούν σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν κάνουν έναρξη ελεύθερου επαγγελματία στην Εφορία ή έχουν ήδη κάνει έναρξη, αλλά απο εδώ και εις το εξής αποφασίσουν να κάνουν διακοπή των βιβλίων ελεύθερου επαγγελματία στην Εφορία, τυγχάνουν απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι πλέον, είναι νομοθετικά προαιρετική η υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στην εφορία για έναν Δικηγόρο που είναι εγγεγραμμένος σε Δικηγορικό Σύλλογο και ο οποίος δεν θέλει να ασκήσει το ελευθέριο επάγγελμα του Δικηγόρου. Επίσης, είναι προαιρετική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από έναν Δικηγόρο που είναι εγγεγραμένος σε Δικηγορικό Σύλλογο και δεν έχει κάνει έναρξη στην εφορία.

Αυτή η ρύθμιση είναι σημαντική και για όσους είναι Δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίοι δεν επιθυμούν παράλληλα να κρατήσουν το ελευθέριο επάγγελμα του Δικηγόρου, τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να παραμείνουν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και να καταβάλλουν μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές του έμμισθου, οι οποίες βαρύνουν εν μέρει και τον εργοδότη τους.

Όσοι έχουν καταβάλει από 1-1-2017 ασφαλιστικές εισφορές αν και δεν είχαν κάνει έναρξη στη Εφορία ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε δικαιούνται συμψηφισμού ή επιστροφής των ποσών αυτών, πλήν όμως των ποσών που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη (ΤΠΔΑ-ΤΥΔΕ).

Οι διατάξεις αυτές του αρ. 20 του Ν. 4488/2017 έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1-2017.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4488/17 ορίζεται:

Άρθρο 20 Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη.

4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Έναρξη ισχύος: Οι νέες διατάξεις του άρθρου 20 ισχύουν από 1.1.2017.

Ολόκληρο τον νόμο μπορείτε να τον δείτε από εδώ

 

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΑΝΔΑ

Κωνσταντίνος Ν. Κατσανέβας, Δικηγόρος

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:55
24/04/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών          ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:25
22/04/19
Ολοκληρώθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, όπου υπερψηφίστηκαν από την...
Εκδηλώσεις
21:53
18/04/19
 H ELSA (European Law Students’ Association) Athens διοργανώνει Summer School με...
Εκδηλώσεις
17:28
18/04/19
Το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
17:25
18/04/19
Κατόπιν σχετικής αποφάσεως, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν σχετικά από το Διοικητικό...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:53
17/04/19
Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας που αφορά τις Ευρωεκλογές και τις...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:56
16/04/19
Σήμερα, 15.4.2019, έλαβε χώρα συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημόνων που μετέχουν στη...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:55
16/04/19
Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:54
16/04/19
Οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:53
16/04/19
Οσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι επιθυμούν να διορισθούν (ή να εξαιρεθούν ) ως δικαστικοί...