ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΑΝΔΑ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                          Τηλ. 210-3398184

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔΑ με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των σκοπών της Ένωσης καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας της σελίδας στο Facebook  “Ε.Α.Ν.Δ.Α  Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών-www.eanda.gr ” ως εξής :

Επιτρέπονται οι δημοσιεύσεις  με περιεχόμενο που αφορούν α) αμιγώς νομικά θέματα β) θέματα-ερωτήματα-τοποθετήσεις επί πρακτικών δικηγορικών ζητημάτων καθημερινότητας γ)θέματα-ερωτήματα-τοποθετήσεις περί λειτουργίας Δικαστηρίων-Δημόσιων Υπηρεσιών-Υποθηκοφυλακείων-Κτηματολογίων-Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων κλπ. δ) δημοσιεύσεις-αναδημοσιεύσεις ανακοινώσεων- άρθρων σχετικών με τα άνωθι ε) δημοσιεύσεις-αναδημοσιεύσεις ανακοινώσεων Δικηγορικών Συλλόγων, Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Ενώσεων, Φορέων κλπ σχετικών με τα άνωθι στ) δημοσιεύσεις-αναδημοσιεύσεις-τοποθετήσεις υποψηφίων κατά τις περιόδους που έχουν προκηρυχθεί εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων μας και όχι πέραν των 60 ημερών πριν τη διεξαγωγή αυτών ζ) τοποθετήσεις-δημοσιεύσεις σχετικές με αποφάσεις και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων μας, δικαστικών σχηματισμών, Υπηρεσιών και Υπουργείων που σχετίζονται με τα θέματα του τομέα Δικαιοσύνης. 
 

Οποιαδήποτε δημοσίευση άλλου περιεχομένου και οποιαδήποτε δημοσίευση με  υβριστικούς - προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ανεξαρτήτως περιεχομένου θα αφαιρείται από τους διαχειριστές της ομάδας . Σε περίπτωση που αμφισβητείται η ορθότητα της αφαίρεσης της δημοσίευσης ως προς το περιεχόμενο της, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dseanda@gmail.com .

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...