Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ στην ΟλΠΔΣΕ για τις Αποχές

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
               Τηλ. 210-3398184, 697-6835987

Αθήνα, 17.12.2015

Προς:
Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Θέμα: Οι θέσεις της ΕΑΝΔΑ για τις αποχές των δικηγόρων.

 

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων,

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις με τις οποίες κηρύσσεται αποχή των δικηγόρων, ιδίως τα τελευταία χρόνια, παρεμβαίνει ενώπιόν σας, διατυπώνοντας τις ακόλουθες θέσεις:

 1. Η απόφαση για την κήρυξη αποχής πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνεπειών για τον ίδιο το νέο και το μαχόμενο συνάδελφο, η αποχή πρέπει να κηρύσσεται μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι είναι απολύτως αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του δικηγορικού σώματος.
   
 2. Κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη βούληση του δικηγορικού σώματος, όπως αυτή εκφράζεται έμμεσα, μέσω των ΔΣ των Συλλόγων ή άμεσα, μέσω των ΓΣ και των δημοψηφισμάτων, το αποτέλεσμα των οποίων πρέπει να γίνεται σεβαστό.
   
 3. Η αποχή πρέπει να αποτελεί «ultimum refugium»· και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να κηρύσσεται αν προηγουμένως δεν έχουν εξεταστεί, ως προς την αποτελεσματικότητά τους, όλες οι άλλες μορφές αντίδρασης που έχουν στη διάθεσή τους οι θεσμικοί εκπρόσωποι του δικηγορικού σώματος.
   
 4. Η κήρυξη αποχής πρέπει να χρησιμοποιείται όχι απλώς και μόνο ως έκφραση διαμαρτυρίας – ωσάν να επρόκειτο για ανακοίνωση, επιστολή, παρέμβαση και, εν γένει, έγγραφη ή προφορική καταγγελία – αλλά ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.
   
 5. Κάθε απόφαση περί αποχής πρέπει να έχει ειδική αιτιολογία, δηλαδή να περιλαμβάνει επαρκείς εξηγήσεις στους συναδέλφους όχι μόνο για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της σχετικής απόφασης αλλά και για το σκοπό για τον οποίο γίνεται η αποχή – τι προσδοκούμε αλλά και τι πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε με την αντίστοιχη αποχή.
   
 6. Η αποχή πρέπει να γίνεται στο σωστό χρόνο, με οργάνωση και μεθοδικότητα, προκειμένου να έχει έστω κάποιες πιθανότητες επιτυχίας.
   
 7. «Συμβολικές», «σημειολογικές», «24ωρες», «48ωρες», «επαναλαμβανόμενες», κ.λπ., αποχές πρέπει να αποκλείονται ως αλυσιτελείς, καθόσον δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από κανέναν, ενώ, συγχρόνως, οι επιπτώσεις τους στο μαχόμενο δικηγόρο είναι εξαιρετικά δυσανάλογες σε σχέση με την (ανύπαρκτη) προοπτική επιτυχίας τους.
   
 8. Όταν έχουμε λόγους να απέχουμε από τα καθήκοντά μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα, η κινητοποίησή μας πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να πείθει την πολιτική εξουσία ότι δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι την τελική δικαίωση.

Συνοψίζοντας, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ζητεί στο εξής να κηρύσσεται αποχή, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί σοβαρός σχεδιασμός και ουσιαστική «στάθμιση κόστους – οφέλους», από την οποία να προκύπτει ότι η όποια προοπτική επιτυχίας είναι ικανή να δικαιολογήσει τις επιπτώσεις που υφίσταται ο νέος και μαχόμενος συνάδελφος.
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................................... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ........................ ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:35
30/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:33
30/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
24/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:49
23/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:15
21/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:43
20/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:45
20/03/20
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ΦΕΚ. 
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:43
20/03/20
"Σας ενημερώνουμε οτι λόγω των έκτακτων γεγονότων είναι αδύνατος ο περαιτέρω προγραμματισμός...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:41
20/03/20
Όπως είχαμε ζητήσει με την από 17.3.2020 την επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:59
17/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...