Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ασκουμένων μέσω Ευρωπαικών Κονδυλίων - Πρωτοβουλία ΕΑΝΔΑ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

 

Προς: Την Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων              

Κοινοποίηση: Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποίηση: Τη Γενική Γραμματέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποίηση: Τον Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον Κώδικα Δικηγόρων ν. 4194/2013, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, άσκησης.»

 Αθήνα, 12.10.2017

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει κάθε νέο απόφοιτο Νομικής που θέλει να εργαστεί ως Δικηγόρος και προσκρούει πάνω σε μια εξαθλιωτική πραγματικότητα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος ενίσχυσης των νέων συναδέλφων και συγκεκριμένα των νεοεισερχόμενων αποφοίτων Νομικής στον επαγγελματικό στίβο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σκοπός του έργου, είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.

Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους θα είναι μέχρι 29 ετών και  θα βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ΄ ελάχιστον προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων. 

Στους Ασκούμενους Δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα τους καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650,00), το οποίο θα καταβάλλεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο θα έχει εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος ως ασκούμενος. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα καταβάλουν επίσης τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσουν τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης. Νοείται ότι ο Ασκούμενος Δικηγόρος είναι δυνατόν να συμπληρώσει την άσκησή του ως επιτρέπεται βάσει του Κώδικα Δικηγόρων. Σημειώνεται ότι, το γραφείο στο οποίο θα ασκείται ο Ασκούμενος Δικηγόρος, δεν θα είναι υποχρεωμένο να του καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα να επεξεργαστείτε και να προωθήσετε την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, το οποίο εφαρμόζεται από 1.9.2017 στην Κύπρο. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρούμε ότι στηρίζει τους ασκούμενους δικηγόρους, που κατά τεκμήριο ανήκουν στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, κατά την είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ                                                  ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:32
04/06/18
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:26
31/05/18
 ∆ιαβιβάζουµε συνηµµένο προς ανάρτηση τον κατάλογο µε τα ονόµατα των υποψηφίων δικηγόρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:50
30/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλας Κουμουλέντζος, Δικηγόρος, ΜΔΕ και Υπ. ΔΝ Ποινικού δικαιου ΔΠΘ  Κώστας...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:57
29/05/18
Ενημερωθήκαμε από τον ΟΑΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:55
29/05/18
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, συνεχίζοντας την ήδη επιτυχημένη πρωτοβουλία πέτυχε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:05
25/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπύρος Αλεξανδρής, Δικηγόρος, Partner Bahas Grammatidis & Partners
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:01
25/05/18
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουρουφλής, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:02
24/05/18
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:04
18/05/18
  Tο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité σε συνεργασία με το Κολλέγιο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:25
17/05/18
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ-ΠΑΝΙΤΣΑΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πανίτσας Γ., Δικηγόρος, Υπ. διδάκτωρ...