Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη Νέου ΔΣ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
              Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                          Τηλ. 210-3398184

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, σε συνεδρίαση του, αποφάσισε τα παρακάτω: 

1. Την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στις 30-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρες 8:00 έως 20:30, στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60 ).

2. Στις αρχαιρεσίες θα μπορούν να λάβουν μέρος:

(i) Ασκούμενοι Δικηγόροι Αθηνών που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων μέχρι και την 30-3-2022 (ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών), και

(ii) Δικηγόροι Αθηνών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την 1-1-2014 μέχρι και την 30-3-2022 (ΑΜ ΔΣΑ 35548 – τέλος, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτήσει τη δικηγορική ιδιότητα πριν από την 1-1-2014).

Οι ασκούμενοι δικηγόροι στους οποίους δεν θα έχει χορηγηθεί ταυτότητα ασκούμενου δικηγόρου μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών, ψηφίζουν με σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

3. Στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται ομόφωνα πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής : Πρόεδρος (Μαρίνος Μαρίνης), Τακτικά Μέλη ( Αργυρόπουλος Γιώργος , Γκερέκου Έλενα, Πολίτης Θωμάς, Σταμαδιάνος Παναγιώτης) .

4. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν με αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.)  :

Μαρίνης Μαρίνος (marinos@tfmgreece.com),  Αργυρόπουλος Γεώργιος (argiropoulos.giwrgos@gmail.com ), Γκερέκου Έλενα ( elenagkerekou@gmail.com ), 

Πολίτης Θωμάς (thomas.geo.politis@gmail.com ) , Σταμαδιάνος Παναγιώτης (pan.stamadianos@gmail.com)  μέχρι και την 23-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

5. Η διεξαγωγή των εκλογών θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η ΚΕΦΕ θα εξειδικεύσει με ανακοίνωση της τις λεπτομέρειες της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η Κ.ΕΦ.Ε. θα εξειδικεύσει τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΑΝΔΑ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:23
03/10/22
Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και το Εμπράγματο Δίκαιο....
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
09:42
03/10/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:30
28/09/22
Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για τις Γενικές Αρχές, το Κληρονομικό Δίκαιο και το Γενικό Ενοχικό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
27/09/22
Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμες/οι σύμβουλοι, Σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου 2022 συνεδρίασης του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
23/09/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα eanda.gr@gmail.com...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:45
21/09/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:18
21/09/22
Η Εταιρία Νομικών Εκδόσεων "Τετράβιβλος" εξασφάλισε για τα μέλη της Ένωσης Ασκουμένων και...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:56
20/09/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ         ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:26
17/09/22
Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:45
13/09/22
Παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος καθώς και το έντυπο της αίτησης.  Η...