Προτάσεις Δ.Σ. Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Αθήνα, 10-11-2009

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.) ιδρύθηκε το έτος 1990 από μία ομάδα ασκουμένων και νέων δικηγόρων. Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. αποτελείται από ασκούμενους (περίπου 2.200) και νέους δικηγόρους μέχρι επτά (7) χρόνια δικηγορίας (περίπου 8.300), μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.). Στις τελευταίες εκλογές όπου και εξελέγη το παρόν Δ.Σ, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 3.200 ασκούμενοι και νέοι Δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σκοποί της Ε.Α.Ν.Δ.Α. είναι κυρίως η υποστήριξη των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων, η προώθηση και προβολή κάθε ζητήματος που τους αφορά και η προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων και δικαιωμάτων. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε ζητήματα που αφορούν την προάσπιση συνταγματικών δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών και νομικής αρωγής σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Με την σημερινή μας συνάντηση επιθυμούμε να εγκαινιαστεί μία σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της μη κυβερνητικής οργάνωσης – σωματείου των νέων και ασκούμενων δικηγόρων, που εκπροσωπούμε. Ως νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα σημαντικά προβλήματα, που υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης και να σταθούμε αρωγοί στο έργο της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας για την οριστική αντιμετώπιση και διευθέτηση τους.

Ειδικότερα ως Σωματείο έχουμε αναδείξει και επιδιώκουμε:

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

Η πρόταση του ΔΣ της Ε.Α.Ν.Δ.Α. συνοψίζεται στην άμεση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Περί δικηγόρων για τους ασκούμενους δικηγόρους με αναμόρφωση του τρόπου άσκησης. Μία χρονική περίοδος των 18 μηνών, η οποία θα χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους των 6 μηνών έκαστης, με την εκπαίδευση του ασκούμενου κατά σειρά στα Δικαστήρια της χώρας, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τέλος σε Δικηγορικό Γραφείο ή Δικηγορική Εταιρία .
• Η εκπαίδευση επί 6μήνου σε κάποιο δικαστήριο της χώρας (ποινικό, αστικό, διοικητικό, Εισαγγελικές αρχές) όπου ο νέος ασκούμενος θα συμμετέχει, τόσο κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, όσο και κατά την διάσκεψη σε Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο όσο και στο Ειρηνοδικείο ως προανακριτικός υπάλληλος – βοηθός του προανακριτή. Επίσης θα ασχολείται με την διαδικασία της σύνταξης δικαστικών αποφάσεων και εν γένει θα παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης εκ των έσω. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της λύσης αυτής πολλά. Μέσα από την άσκηση στα Δικαστήρια, ο νέος Ασκούμενος Δικηγόρος θα αντιλαμβάνεται καλλίτερα την απονομή της Δικαιοσύνης, αφού θα συνεργάζεται με τους Δικαστές και θα συμβάλει στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, μέσω της συνδρομής στην έκδοση της απόφασης. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, όπου ο ασκούμενος Δικηγόρος συμμετέχει στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία και στην συνέχεια –βάσει σχεδίου- υποβάλλει αναλυτικό σχεδιάγραμμα στον Πρόεδρο.
• Κατά το δεύτερο εξάμηνο, μαθητεία του ασκουμένου Δικηγόρου σε εταιρείες είτε του Δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αντιληφθεί το σύνολο των εννόμων σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία μιας εταιρείας σε σχέση με τρίτους δανειστές, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
• Η τρίτη περίοδος θα πρέπει οπωσδήποτε να σχετίζεται με την εκπαίδευση σε δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρεία, όπου ο ασκούμενος δικηγόρος θα υποχρεούται σε ένα ελάχιστο αριθμό παραστάσεων σε δικαστήρια και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και στη σύνταξη συγκεκριμένου αριθμού δικογράφων διαφορετικής υφής ( λ.χ σύνταξη και κατάθεση αγωγής - μήνυσης με συνυπογραφή και ασκουμένου δικηγόρου, σύνταξη προτάσεων ενώπιον δικαστηρίου ). Με αυτόν τον τρόπο, το τρίτο σκέλος της άσκησης – σε δικηγορικό γραφείο- έρχεται για να ενισχύσει πληρέστερα το νομικό συλλογισμό του νέου Ασκούμενου συναδέλφου, αφού θα μπορεί να εφαρμόσει σε νομικό κείμενο όλα όσα έμαθε κατά την εξάσκησή του τα προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα στην Δημόσια Διοίκηση ή τον Ιδιωτικό Τομέα και στα Δικαστήρια.

2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

• Αύξηση του προβλεπόμενου από το ν. 3226/2004 (άρθρο 96 παρ. 7 Κώδικα περί Δικηγόρων) ποσοστού παρακράτησης επί της δικηγορικής αμοιβής που προορίζεται για τον "ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων" από 1% σε 2% αφού το ποσό που σήμερα αποδίδεται με βάση το 1% στους νέους συναδέλφους δεν ξεπερνάει τα 200 ευρώ εξαμηνιαίως.
• Επέκταση του μέτρου και στους ασκούμενους δικηγόρους.
• Εξεύρεση νέων πόρων -πλην της παρακράτησης δικηγορικής αμοιβής μέσω του γραμματίου προείσπραξης - όπως πχ. υποχρέωση επικόλλησης επί των δικογράφων κάθε είδους, ειδικού χαρτοσήμου, 50 λεπτών υπέρ του "ειδικού διανεμητικού λογαριασμού νέων δικηγόρων και ασκουμένων".

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία άλλη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας των γραμματειών των δικαστηρίων μέσα από την χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην εκτέλεση διαδικαστικών ενεργειών και διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και μετά την δίκη ενώπιον του δικαστηρίου. Μέσα από την εισαγωγή του θεσμού της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα είναι δυνατή η κατάθεση κάθε είδους δικογράφου, προτάσεων και η δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης πιστοποιητικών και δημοσιευμένων δικαστικών αποφάσεων. Τούτο θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης τόσο για τον πολίτη όσο και για όλους εμάς, τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους, που εμπλεκόμαστε στον χώρο απονομής της δικαιοσύνης και βιώνουμε «εξ επαφής» την παρωχημένη γραφειοκρατική οργάνωση των Δικαστηρίων με τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού και τις τεράστιες ουρές, που σχηματίζονται για την κατάθεση του οποιουδήποτε εγγράφου.
Είναι γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα πρώτα δειλά βήματα για την καθιέρωση και εισαγωγή του θεσμού της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, αλλά το εγχείρημα αυτό έμεινε στα χαρτιά, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 42 του Ν.3659/2008 προεδρικό διάταγμα για την υλοποίηση του ως άνω θεσμού.

4. ΔΙΚΤΥΟ Wi-Fi ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

• Η εγκατάσταση ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi) στον χώρο των δικαστηρίων θα εξασφαλίσει την άμεση και γρήγορη πρόσβαση των δικηγόρων και δικαστών στο διαδίκτυο και θα βελτιώσει την καθημερινότητα μας, καθώς λόγω του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων υποχρεούμαστε να βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση πολλές ώρες εντός των Δικαστηρίων, μακριά από τα γραφεία μας.

5. LEGAL AID

• Εξορθολογισμός του θεσμού της δωρεάν νομικής βοήθειας, σε όσους έχουν ανάγκη, μέσα από την επιλογή Νέων Συναδέλφων από τον κατάλογο του κάθε Δικηγορικού Συλλόγου και επιτάχυνση των διαδικασιών αμοιβής τους.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

• Να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος, ώστε να καθιερωθεί ποσόστωση και εν τοις πράγμασι προτίμηση των νέων δικηγόρων έναντι των παλαιότερων συναδέλφων στο αναλογούν ποσοστό των δικηγόρων, στην διαδικασία διορισμού ως δικαστικών αντιπροσώπων. Η κατά προτεραιότητα επιλογή νέων συναδέλφων στον διορισμό ως δικαστικών αντιπροσώπων αποτελεί όχι μόνο ένα σπουδαίο οικονομικό βοήθημα για το νέο επαγγελματία, αλλά και μία σπουδαία εμπειρία και πράξη ευθύνης.

7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

• Ρύθμιση των σχέσεων δικηγόρων και συνεργατών μέσα από την υπογραφή σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς σε αυτή την κατηγορία «συνεργασίας», που κατ’ ουσίαν συνιστά υπαλληλία και εξαρτημένη σχέση εργασίας, βρίσκεται η πλειονότητα των νέων συναδέλφων με χαμηλές αμοιβές ύψους 700 Ευρώ, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και εξοντωτικό ωράριο.

[center]ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ......................................Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΔΑΣ ..................... ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ[/center]

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...