Πρόταση για την Έγκαιρη Συμπλήρωση του 18μηνου της Άσκησης

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(Συνεδρίαση 18ης Σεπτεμβρίου 2008)Αναφορικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων της περιόδου Οκτωβρίου 2008, για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του Δικηγορικού επαγγέλματος, έχει αναδειχθεί το εξής ζήτημα:

Ένας μεγάλος αριθμός ασκουμένων δικηγόρων άρχισαν την άσκησή τους εντός του Ιουλίου του 2007, με αποτέλεσμα το 18μηνο της άσκησης να συμπληρώνεται εντός μηνός Ιανουαρίου του 2009. Η εγγραφή τους στα μητρώα του συλλόγου καθυστέρησε σε σχέση με το χρόνο λήψης του πτυχίου τους από τις νομικές σχολές διότι, ως είναι ευρέως γνωστό, τα Πανεπιστήμια καθυστέρησαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά λήψης πτυχίου, λόγω των παράλληλων κινητοποιήσεων και απεργιών, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η έγκαιρη προσκόμισή τους ενώπιον του ΔΣΑ.

Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η μείωση του αριθμού των εξεταζομένων ασκουμένων Δικηγόρων (μόλις 200 υποψήφιοι) κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και η συνεπακόλουθη δραματική υπεραύξηση και διόγκωση του αντιστοίχου αριθμού υποψηφίων στις επερχόμενες εξετάσεις του Μαρτίου 2009. Είναι βέβαιο ότι η δημιουργηθείσα κατάσταση θα επιφέρει πρόσθετα γραφειοκρατικά προσκόμματα και επιπλέον ταλαιπωρία των εξεταστών, εξεςταζομέων, διοικητικών υπαλλήλων του Δικηγορικού Συλλόγου και του Εφετείου Αθηνών στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.), αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα των συναδέλφων μας, οι οποίοι και εξ αιτίας γεγονότων υπέρτερων της θελήσεώς τους, θα αναγκαστούν, για χρονικό διάστημα λίγων μόνο ημερών, προ της συμπληρώσεως του 18μηνου που ορίζει ο νόμος, να επιμηκύνουν την άσκησή τους κατά έξι τουλάχιστον μήνες ΖΗΤΑ:

• την παρέμβαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Α. προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να επιμηκυνθεί η καταληκτική ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων από την 31η/12/2008 στην 31η/01/2009, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του 18μήνου της άσκησης και για τους ανωτέρω συναδέλφους μας, γεγονός άλλωστε που εμπειρία έχει δείξει ότι πρακτικά συμβαίνει, αφού σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες εξεταστικές αυτής της περιόδου οι προφορικές εξετάσεις συνεχίστηκαν και εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Σε μια εποχή που οι νέοι συνάδελφοι είναι αντιμέτωποι με την ανεργία, τις χαμηλές οικονομικές απολαβές και το άγχος για επαγγελματική αποκατάσταση, η ανάγκη για άμεση απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καθίσταται απόλυτα επιβεβλημένη.

[center][b]Για το Δ.Σ της Ε.Α.Ν.Δ.Α.[/b][/center]

[b][center]Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ..................................................... Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΔΑΣ ............................... ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ[/center][/b]

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
20:52
14/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:57
08/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:13
07/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:44
05/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:03
03/04/21
Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), σε συνέχεια...
Θέματα Εξετάσεων
11:01
03/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:59
03/04/21
Θέματα Εξετάσεων
10:57
03/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:54
03/04/21
Προκηρύξεις
17:02
24/03/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...