Πρωτοβουλία ΕΑΝΔΑ για Πληρωμή Συναδέλφων Νομικής Βοήθειας ΤΑΧΔΙΚ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                  Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
                 Τηλ. 210-3398184, 695-5368485

 

Αθήνα, 15/6/2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο ΔΣΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

            Με το ν. 3226/2004 θεσπίστηκε η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι υποβάλλουν αίτηση κάθε έτος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο σχετικό θεσμό. Οι συνάδελφοι δικηγόροι μετά την εκδίκαση της εκάστοτε υπόθεσης καλούνται να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στον ανωτέρω νόμο, και να τα αποστείλουν από την αρμόδια γραμματεία του εκάστοτε δικαστηρίου στο ΤΑΧΔΙΚ. Στο ΤΑΧΔΙΚ συγκεντρώνεται το σύνολο των δικαιολογητικών των συναδέλφων που υπηρετούν σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας και προβαίνει σε εντάλματα πληρωμής με βάση το ΑΦΜ των δικηγόρων.

Ωστόσο, λόγω α) της μεγάλης αύξησης των υποθέσεων νομικής βοήθειας λόγω της οικονομικής κρίσης, β) της μη διασύνδεσης των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματίων του ΔΣΑ και γ) της έλλειψης προσωπικού στο ΤΑΧΔΙΚ με παράλληλη αύξηση των εργασιών του, έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα ζητήματα:

1.ο χρόνος αναμονής των πληρωμών των δικηγόρων είναι πλέον κοντά στους 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου και

2. οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του ΤΑΧΔΙΚ έναντι των δικηγόρων αναμένεται εντός του 2017 να φτάσουν  τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πολλοί συνάδελφοι δικηγόροι, ιδίως δε νέοι, αναμένουν την αμοιβή επί των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών τους για αδικαιολόγητα μακρό χρονικό διάστημα, η ΕΑΝΔΑ προτείνει για θεραπεία του ζητήματος τα εξής :

1. την πρόσληψη ή την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων στο ΤΑΧΔΙΚ

2. την απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων στο ΤΑΧΔΙΚ, άλλωστε η υπ’ αριθ. 16992 ΚΥΑ– ΦΕΚ Τεύχος Β 766/10.03.2017 ορίζει την απασχόληση 15 ασκουμένων δικηγόρων στην κεντρική υπηρεσία Υπ. Δικαιοσύνης και

3. την ταυτόχρονη αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΔΣΑ για τη Νομική Βοήθεια και του πληροφοριακού συστήματος ΤΑΧΔΙΚ γεγονός που θα οδηγήσει άμεσα στην ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων. Συνακόλουθα, θα διασυνδεθεί το γραμμάτιο προείσπραξης με το τιμολόγιο, τον ΦΠΑ και τις κρατήσεις των δικηγόρων και ως εκ τούτου θα υπολογίζεται αυτόματα το ποσό πληρωμής, χωρίς να απαιτείται πολύμηνη χρονοτριβή λόγω της γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης. Επίσης με την ανωτέρω περιγραφόμενη αναβάθμιση και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων θα καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική αίτηση του δικηγόρου απευθείας προς το ΤΑΧΔΙΚ και η ηλεκτρονική διασταύρωση των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του ΤΑΧΔΙΚ χωρίς να μεσολαβεί η γραμματεία του εκάστοτε δικαστηρίου.  

            Παρακαλούμε ιδιαίτερα να υλοποιήσετε τις ανωτέρω προτάσεις μας καθώς θεωρούμε ότι οδηγούν στην επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος για τα μέλη της Ένωσής μας που κατά τεκμήριο ανήκουν στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ.................ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:18
01/04/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:35
30/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:33
30/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
24/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:49
23/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:15
21/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:43
20/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:45
20/03/20
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ΦΕΚ. 
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:43
20/03/20
"Σας ενημερώνουμε οτι λόγω των έκτακτων γεγονότων είναι αδύνατος ο περαιτέρω προγραμματισμός...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:41
20/03/20
Όπως είχαμε ζητήσει με την από 17.3.2020 την επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...