Πρωτοβουλία ΕΑΝΔΑ για τη Βελτίωση των Συνθηκών Άσκησης Δικηγορίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

 

Προς: τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προς: τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προς: τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Προς: τον κ. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Κοινοποίηση: κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.Α.

Αθήνα, 30.06.2017

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στα κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών»

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, καθότι η επιδίωξη είναι η πλήρης και άμεση καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων σε ζωντανό χρόνο, θα γίνει ανάλυση με την παρούσα επιστολή των ζητημάτων, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι στα κτίρια του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών.

Το βασικό τρίπτυχο με βάση το οποίο αναδεικνύεται η επίλυση των κάτωθι αναγραφόμενων θεμάτων είναι:

Η αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Η ευκολότερη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Η δημιουργία εργασιακών συνθηκών για τους Δικηγόρους, εφάμιλλων  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, που δεν αρμόζουν σε Ευρωπαϊκό κράτος και συνακόλουθα στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας:

Με την από   2909/30.03.2017   επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών  η Ε.Α.Ν.Δ.Α.  ανέδειξε τις ελλείψεις και παθογένειες σχετικά με α) τις κτιριακές υποδομές του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) την καθαριότητα στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Με την παρούσα επιστολή παραθέτουμε επιπλέον και προτείνουμε ενδεικτικούς τρόπους επίλυσης για τα εξής:

  1. Αναφορικά με τα WC των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών παρατηρείται συγχρωτισμός και  χρησιμοποίηση τους από δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, πολίτες, κρατούμενους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό  με τον μη συχνό καθαρισμό τους, δημιουργεί ζήτημα υγιεινής. Πρωταρχικό μέλημα όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε  δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, όπως παρέχεται για τους δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους. Πέραν της επιβεβλημένης αναγκαιότητας για συχνότερο καθαρισμό των WC, προτείνουμε και την οριοθέτηση συγκεκριμένων WC για χρήση αποκλειστικά από τους συναδέλφους δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους. Ενδεικτικότερη ίσως είναι η οριοθέτηση αυτή να αφορά τα WC του κτιρίου 12, ώστε να είναι εφικτή η χρήση κλειδιού μέσω των γραφείων του Δ.Σ.Α., όπως συμβαίνει και στο κτίριο του Πρωτοδικείου Πειραιά.
  2. Ταυτόχρονα, γινόμαστε όλοι θεατές δυσκίνητων ουρών που δημιουργούνται κατά την είσοδο ή ακόμα και κατά την έξοδο από το χώρο των Δικαστηρίων. Τέτοιου είδους ουρές θα είναι πολύ εύκολο να απαλειφθούν με τη χρήση όλων των μηχανημάτων ελέγχου στην είσοδο των δικηγόρων αντί του ενός που χρησιμοποιείται σήμερα, διπλασιάζοντας τουλάχιστον με αυτό τον τρόπο  τη ροή των εισερχομένων. Επιπλέον, η είσοδος όπισθεν του κτιρίου 7, άνευ λογικής, κλείνει στη 13:30, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο την είσοδο και την έξοδο και αναγκάζοντας πλείστους όσους να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να φθάσουν στην οδό Βαλτινών. Επίσης η συγκεκριμένη πύλη, πέραν της ανάγκης λειτουργίας της κατά το πλήρες ωράριο των Δικαστηρίων, οφείλει να παραμένει ανοιχτή και κατά τους θερινούς μήνες.
  3.  Μέγιστο ζήτημα δημιουργείται με τις ουρές-αναμονή σε διάφορα γραφεία, κατά κύριο λόγο στο κτίριο 2 και στο κτίριο 3, όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εντοπίζεται δηλαδή χαοτική κατάσταση στην κατάθεση των δικογράφων στο κτίριο 2 και στην αναμονή  στα ένδικα μέσα στο κτίριο 3. Συνακόλουθα δυσχεραίνεται  τόσο ο πολίτης όσο και οι συνάδελφοι δικηγόρο και ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι χρονοτριβούν  προκειμένου να τελέσουν απλές διαδικαστικές πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  • ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
  • Τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών παρακολούθησης ροής αγωγής στο κτίριο 13 σε ακολουθία ανάλογων συστημάτων που λειτουργούν σε άλλα Δικαστήρια της χώρας (βλ. Πειραιά).
  • Πριμοδότηση με χαμηλότερες καταβολές γραμματίων και παραβόλων για τους συναδέλφους που πραγματοποιούν ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, αποσυμφορίζοντας τοιουτοτρόπως τις Γραμματείες- μειώνοντας το λειτουργικό κόστος- προσφέροντας δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο (δικόγραφο, σχετικά, προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση π.χ.) στους  διαδίκους.
  • Συγκέντρωση όλων των συναφών διαδικασιών-πιστοποιητικών σε ένα κτίριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  τα πιστοποιητικά των εταιρειών (μη πτώχευσης, μη λύσης κλπ), τα οποία εντοπίζονται σε τρία διαφορετικά κτίρια τη δεδομένη στιγμή (κτίρια 2,5,11).
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων λήψης πιστοποιητικών και κατάθεση των μεγαρόσημων με την παραλαβή αυτών από την αρμόδια Γραμματεία.
  • Τα χαρτάκια προτεραιότητας στην κατάθεση  δικογράφων στο κτίριο 2 να σηματοδοτούν τη σειρά και μόνο, ώστε να μην αναγκάζονται συνάδελφοι που με πληθώρα εγγράφων  και  που εκ παραδρομής λαμβάνουν λιγότερα χαρτάκια προτεραιότητας από τα προς κατάθεση έγγραφα να περιμένουν εκ νέου στην ουρά.

 

Συνεπώς στο κτίριο 2 απαιτείται εκτεταμένος συντονισμός με την πριμοδοτούμενη ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, την πρόσληψη νέων διοικητικών υπαλλήλων και τον απόλυτο σεβασμό  της προτεραιότητας και της αξιοπρέπειας του συναδέλφου.

Στο κτίριο 3  επιβάλλεται να γίνουν τα εξής:

α) να υπάρχουν διακριτές ουρές αναμονής μεταξύ της κατάθεσης αίτησης-λήψης των πιστοποιητικών,

β) να δημιουργηθεί διαφορετική ουρά για την άσκηση των ενδίκων μέσων και

γ) να δημιουργηθεί έτερη ουρά για την παραίτηση από την άσκηση των ενδίκων μέσων.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στο κτίριο της Εισαγγελίας Αθηνών. Ειδικότερα, σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στη ροή μήνυσης με την έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων ως προς τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών έμπροσθεν της ροής μήνυσης, ώστε να εξυπηρετούνται και μέσω αυτών οι συνάδελφοι στην παρακολούθηση της ποινικής υποθέσεως τους (όπως συμβαίνει στο Εφετείο Αθηνών), τεκμαίρεται ότι θα αποσυμπιέσει σημαντικά τη συγκεκριμένη ουρά.

Ταυτόχρονα, πολύτιμος χρόνος σπαταλάται κατά την αναμονή στην Εισαγγελία μέχρι να ανοίξουν οι Γραμματείες των Τμημάτων των Ποινικών Δικαστηρίων στις 10:00. Αυτό γίνεται με το σκεπτικό πως στο διάστημα μεταξύ 9:00-10:00, οι διοικητικοί υπάλληλοι απουσιάζουν για υπογραφές στον αρμόδιο Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Ελάχιστα έχει γίνει αντιληπτή από τους συναδέλφους  δικηγόρους η λήψη υπογραφών  αυτών για διάστημα μίας ολόκληρης ώρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αίθουσα  Τμήματος Ποινικού Δικαστηρίου στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους. Επομένως η απουσία  του ενός για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών θα μπορούσε να είναι κατανοητή και ανεκτή, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η απουσία και των δύο.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η είσοδος πέραν τη 13:30, σε σαφή αντιδιαστολή με την εξυπηρέτηση των δικηγόρων κατά το πλήρες ωράριο λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών.

 

Όλα τα ανωτέρω συνιστούν μία πρώτη, στη δεδομένη συγκυρία, καταγραφή προβλημάτων και παρουσίαση των προτεινόμενων από την Ε.Α.Ν.Δ.Α.  λύσεων. Η συμμετοχή και η διαβούλευση όλων μας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων των ασκούμενων και νέων δικηγόρων , όχι μόνο στις κτιριακές υποδομές του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά στις κτιριακές υποδομές όλων των Δικαστηρίων της  Αθήνας.

Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σεβόμενη το θεσμικό της  ρόλο θα σταθεί, αρωγός σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών άσκησης της δικηγορίας και είναι ανοιχτή σε συζήτηση με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να  επιλυθούν  όλα τα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναδεικνυόμενα ανωτέρω ζητήματα.

 

Επιτροπή μελών ΕΑΝΔΑ

Ο Πρόεδρος                                

Κωνσταντίνος Καρέτσος

 

Τα μέλη

Ιάσωνας Ευαγγέλου

Μαρίνος Μαρίνης

Θωμάς Πολίτης

Τόνια Στεφανάκη

Χρήστος Στυλιανουδάκης

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:02
16/07/19
Εκδηλώσεις
09:35
15/07/19
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών πριν τις καλοκαιρινές διακοπές διοργανώνει τον...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:46
11/07/19
Αναρτάται ο Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018, που συνέταξε ο σύμβουλος του ΔΣΑ Ανδρέας...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
14:55
09/07/19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:54
09/07/19
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
10:50
05/07/19
  Αναρτώνται συγκριτικοί πίνακες του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:48
04/07/19
Από το Σάββατο 6/7 έως την Κυριακή 7/7 στα τηλέφωνα 210-3398107 210-3398111 και 210-3398196, θα...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:15
04/07/19
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ το πρώτο σεμινάριο δικαστικών...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
13:14
03/07/19
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρακτικό 2 και τους Πίνακες Διαλογής που μπορείτε να...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
13:00
02/07/19
Επισυνάπτεται ο πρακτικός οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης...