ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα

 

Αθήνα, 12.10.2017

 

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προς τον κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση: κ. Πρόεδρο ΔΣΑ

 

Θέμα: «Εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

            Με την παρούσα επιστολή μας έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων των Υποψηφίων Δικηγόρων.

            Κοινή είναι η διαπίστωση ότι ο νέος τρόπος διενέργειας των εξετάσεων των Ασκούμενων Δικηγόρων προκειμένου αυτοί να χρισθούν Δικηγόροι έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία γεγονός το οποίο κρίνεται απ’ την πλευρά μας, και καλόπιστα, ως απόλυτα φυσιολογικό, δοθέντος ότι πρόκειται στην ουσία για νεοπαγή θεσμό.

            Εν προκειμένω, οφείλουμε να σημειώσουμε τα πιο κάτω αρνητικά σημεία, με την υπόμνηση ότι (α) στόχος μας δεν είναι η κακόπιστη κριτική, αλλά η προσπάθεια για βελτίωση του θεσμού,  (β) οπωσδήποτε αναγνωρίζουμε και θετικά σημεία πλην όμως, η αποστολή μας δεν είναι σε κάθε περίπτωση η σύνταξη υμνολογίων, αλλά η θετική κριτική με στόχο τη βελτίωση των πραγμάτων και (γ) επιφυλασσόμαστε να εξετάσουμε εκ νέου κάθε ζήτημα, ακόμη κι αυτά που επί του παρόντος θίγουμε, πάντα μετά τη βάσανο που φέρνει η εφαρμογή.

            Μ’ αυτά κατά νου, παρατηρούμε ότι:

α) Υπάρχει ανάγκη για νομοθετική παρέμβαση τουλάχιστον στα παρακάτω θέματα:

1. Μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ο υποψήφιος να διατηρεί τη βαθμολογία που πέτυχε σε κάποιο μάθημα και σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Δική μας πρόταση είναι να έχει ο υποψήφιος τη δυνατότητα να διατηρεί τη βαθμολογία του σε όποιο μάθημα έχει πετύχει βαθμό από έξι (6) και άνω για τουλάχιστον μια εξεταστική περίοδο. Συνεπώς, στην επόμενη χρονολογικά εξεταστική να εξετάζεται στα υπόλοιπα μαθήματα. Υπενθυμίζουμε ότι την ανωτέρω θέση μας σας την εκφράσαμε στην από 10.04.2017 συνάντησή μας και απάντησή σας ήταν καταφατική.

2. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλεψη, έστω υπό προϋποθέσεις, για τον προέλεγχο του παραδεκτού, για την προσφυγή/ένσταση κατά της βαθμολόγησης, με στόχο την αναβαθμολόγηση του γραπτού και τον έλεγχο των τυχών πλημμελειών στο πλαίσιο των παραπόνων που θα εκθέτει ο προσφεύγων.

3. Ως προς το ζήτημα των διορθωτών (βαθμολογητών και αναβαθμολογητή):

Κατά κοινή ομολογία ο διορισμός των διορθωτών, έτσι όπως γίνεται και στον χρόνο που μεσολαβεί μετά το πέρας των εξετάσεων, κρίνεται στο σύνολό του αποτυχημένος. Συντρέχει προφανής λόγος οι διορθωτές να ορίζονται έγκαιρα πριν τις εξετάσεις ή αλλιώς ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή τους, έτσι ώστε με το πέρας και της εξέτασης στο τελευταίο μάθημα να έχουν συγκροτηθεί τα σώματα των διορθωτών, τόσο των τριών (3) βαθμολογητών όσο και του ενός (1) αναβαθμολογητή, στο σύνολό τους.

            Για τα παραπάνω έχουμε την τιμή να ζητήσουμε από εσάς να ενεργήσετε σχετικά και παραμένουμε πρόθυμοι να αναπτύξουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ                                            ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:44
07/04/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
21:43
07/04/20
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο συνεδρίασε στις 6.4.2020, εκτάκτως, υπό την Προεδρία του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:12
07/04/20
κ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ....
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
13:26
05/04/20
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών Οι...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
23:34
03/04/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:18
01/04/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:35
30/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:33
30/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,...