Ψήφισμα ΔΣ ΕΑΝΔΑ για τη Δημοκρατία, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τους Συνταγματικούς Θεσμούς

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
                Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθήνα
               Τηλ. 210-3398184

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, υιοθετούμε κατά πλειοψηφία [*] το ακόλουθο
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Αθήνα, 02.03.2016
 

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ

Α. Ότι η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί, από συνταγματική και πολιτειολογική άποψη, «φιλελεύθερη αστική δημοκρατία» (και όχι «λαϊκή δημοκρατία»)· σέβεται τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται και εξειδικεύονται στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης και των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών).

Β. Ότι το Σύνταγμα εγγυάται το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας (Σ. 2 παρ. 1), κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία, ως ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Σ. 5 παρ. 1) και την αναλογική συνεισφορά στα δημόσια βάρη με βάση τις δυνάμεις του καθενός (Σ. 4 παρ. 5), ως ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ισότητας των Ελλήνων πολιτών (Σ. 4 παρ. 1).

Γ. Ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα (Σ. 1 παρ. 3)· ειδικότερα δε, κατά τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών, ο ρόλος των δικαστών περιορίζεται στην απονομή της δικαιοσύνης (Σ. 26 παρ. 3, 87 παρ. 1 επ.).

Δ. Ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης και της διάδοσης των ιδεών, προφορικά, γραπτά και δια του τύπου (Σ. 14 παρ. 1), περιλαμβανομένης της έκφρασης μέσω του διαδικτύου, με ειδικότερες εγγυήσεις για τη ραδιοτηλεόραση (Σ. 15 παρ. 2).

Ε. Ότι, κατά την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφόσον δεν νοείται δημοκρατία χωρίς πολυφωνία, η ελευθερία της έκφρασης έχει αξία όχι μόνο για τις ιδέες που γίνονται ευνοϊκά αποδεκτές ως μη προσβλητικές ή αδιάφορες αλλά και για εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν (ΕΔΔΑ, 7 Δεκεμβρίου 1976, Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου, ΕΔΔΑ,  23 Σεπτεμβρίου 1994, Jersild κατά Δανίας, 26 Σεπτεμβρίου 1995, Vogt κατά Γερμανίας, 1η Ιουλίου 1997, Oberschlick κατά Αυστρίας).

ΣΤ. Ότι ο άμεσος έλεγχος του κράτους, στον οποίο υπάγονται η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, ασκείται – κατ’ αποκλειστική αρμοδιότητα – από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Σ. 15 παρ. 2), στο οποίο ανήκει, μεταξύ άλλων, και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση των ραδιοτηλεοπτικών αδειών (Ολ.ΣτΕ 1901/2014).

Ζ. Ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς συνέβαλε διαχρονικά στην εμπέδωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Η. Ότι η οικονομική κρίση αποτέλεσε διαχρονικά την πρωταρχική αιτία για την κρίση του συνταγματικού κράτους, την άνοδο του ολοκληρωτισμού και την απειλή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
 

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Εκφράζει την έντονη θεσμική ανησυχία της για τη διαρκή και εξελισσόμενη δημοκρατική και δικαιοκρατική οπισθοδρόμηση που συντελείται στην Ελλάδα, από φορείς της κρατικής εξουσίας, ιδίως κατά τον τελευταίο χρόνο· και η οποία, σε συνδυασμό με τη διεθνή απομόνωση στην οποία οδηγείται η χώρα, θέτει την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό αμφισβήτηση.

2. Επισημαίνει τον άμεσο κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης, επικράτησης κοινωνικού χάους και αποσταθεροποίησης της χώρας, αν, έστω και τώρα, δεν ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, η πρωτοφανής για την εποχή μας προσφυγική κρίση, ενάντια στην επιχειρούμενη λογική των «κλειστών συνόρων» και της μετατροπής της Ελλάδας σε ένα απέραντο  «hot spot».

3. Θεωρεί ότι κάθε απόπειρα πολιτικού-κυβερνητικού ελέγχου των μέσων ενημέρωσης μέσω του σφετερισμού των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ πλήττει απευθείας την πολυφωνία στην ενημέρωση και, συνεπώς, την ελεύθερη λειτουργία του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος.

4. Εκτιμά ότι η μέσω φορολογικών – ασφαλιστικών νόμων εξόντωση του ιδιωτικού τομέα θα έχει ως αποτέλεσμα τη de facto κατάλυση της οικονομικής ελευθερίας, την οικονομική καταστροφή και τη μετέπειτα πλήρη κυριαρχία της κρατικής οικονομίας, με ό,τι αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται.

5. Κάνει έκκληση στους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους δικαστικούς λειτουργούς να εγγυηθούν το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των συνταγματικών θεσμών.

6.  Δηλώνει την υποστήριξη της στον Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, κ. Σταύρο Τσακυράκη, στο πρόσωπο του οποίου διώκεται όχι απλώς το δικαίωμα άσκησης κριτικής σε έναν φορέα κρατικής εξουσίας αλλά ο πυρήνας όλων όσα έχουμε κατακτήσει ως έθνος κατά τους τελευταίους δύο αιώνες.

7. Καλεί τους Έλληνες δικηγόρους αλλά και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, φορείς και θεσμούς να επαγρυπνούν και, αν χρειαστεί, να είναι προετοιμασμένοι για να αντισταθούν σε κάθε απόπειρα ή σχεδιασμό «άμεσης» ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος ή «σταδιακής» μετάβασης στον ολοκληρωτισμό.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................................... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ........................ ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

 

 


[*] Μεταξύ των μελών που μειοψήφησαν, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καρέτσος ζήτησε να καταγραφεί ρητά, διακριτά και ονομαστικά η διαφωνία του.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:32
27/07/22
Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών  Φοιτητ(ρι)ών στο (Δ.Π.Μ.Σ.)...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:29
27/07/22
Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
21/07/22
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση καθώς και την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος για άσκηση υποψηφίων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:31
20/07/22
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών συμμετείχε δια του Προέδρου της, Χρήστου Στυλιανουδάκη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:16
20/07/22
Καταδικάζουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Αλέξης Κούγιας με την οποία επιχειρήθηκε η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:54
18/07/22
O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων),στο πρόγραμμα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:15
06/07/22
Σας επισυνάπτουμε ττην πρόσκληση του Δήμου Ηλιούπολης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:34
06/07/22
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου και ώρα 21:00,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:28
05/07/22
Σας επισυνάπτουμε στην πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:20
03/07/22
H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και  φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος...