Συμπλήρωση του 18μηνου της Άσκησης - Επίλυση του Ζητήματος

Σήμερα 31.03.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δ.Α παραστάθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξετάσεων στο Εφετείο Αθηνών, ...... προκειμένου να εκθέσει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεση της Ε.Α.Ν.Δ.Α στην εφαρμογή της με αριθμό 147728/13.03.2009 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαρτίου 2009 θα είχαν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18μηνο της άσκησης κατά την ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις και όχι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων.

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξετάσεων αποφασίστηκε η επίλυση του ανωτέρω ζητήματος σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική. Ως εκ τούτου στις εξετάσεις Μαρτίου 2009 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του Δικηγορικού Λειτουργήματος θα συμμετάσχουν κανονικά όλοι οι ασκούμενοι Δικηγόροι που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους και συμπληρώνουν το 18μηνο της άσκησης έως τις 30.06, κατά την διάρκεια και μέχρι το πέρας των προφορικών εξετάσεων. Οι δε γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 25 και 26 Απριλίου 2009.

Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της για την ευτυχή κατάληξη του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο είχε προκαλέσει αναστάτωση στους ασκούμενους Δικηγόρους και παράλληλα εύχεται σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος στις ως άνω εξετάσεις καλή επιτυχία.

[center][b]Για το Δ.Σ της Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ......................................................... Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΔΑΣ ............................ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ[/b][/center]

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...