Συνάντηση ΕΑΝΔΑ με Υπουργό Εργασίας - Ζητήματα Ασφαλιστικού Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79, Αθήνα

 

Προς

Την Αξιότιμη Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Έφη Αχτσιόγλου

 

31.05.2017

 

Με τον τελευταίο νόμο (ν. 4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017) θεσμοθετήθηκε η επιβολή εισφορών επί εισφορών, δηλαδή εισφορών επί εξόδων ή καλύτερα εισφορών επί ανύπαρκτου εισοδήματος.

 

Ψηφίστηκε δηλαδή περαιτέρω αύξηση εισφορών που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 50% και πλήττει δυσανάλογα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Η 15% μείωση των εισφορών του 2018 δεν αρκεί γιατί η ζωή του νέου δικηγόρου δεν τελειώνει σε ένα ή δύο χρόνια. Ειδικότερα,

 

1)Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 6.000 €/έτος

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

Θα πλήρωνε     2.668,80 €

 Θα πληρώσει       2.668,80 €

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

Θα πλήρωνε    2.668,80 €

Θα πληρώσει    2.852,28 €

 

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

Θα πλήρωνε    2.668,80 €

Θα πληρώσει   3.042,0 €

 

2)Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 12.000 €/έτος

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

Θα πλήρωνε   3.611,16 €

Θα πληρώσει  3.611,16 €

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

Θα πλήρωνε  3.611,16 €

Θα πληρώσει 3.994,56 €

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

Θα πλήρωνε   3.611,16 €

Θα πληρώσει  4.392,84 €

 

3)Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 20.000 €/έτος

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

 

Θα πλήρωνε  5.235,0 €

Θα πληρώσει  5.235,0 €

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

 

Θα πλήρωνε  5.235,0 €

Θα πληρώσει  5.678,76 €

 

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

 

Θα πλήρωνε  5.235,0 €

Θα πληρώσει  6.612,12 €

Το γεγονός όμως ότι αυξάνονται οι επιβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δε σημαίνει ότι θα αυξηθεί η εισπραξιμότητά τους. Απεναντίας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. 

 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ/ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ του ασφαλιστικού νόμου ένα έτος μετά την ψήφισή του που ζητούν άμεση λύση:

1.Οι νέοι δικηγόροι μέχρι 5 έτη που είχαν ασφαλιστεί προαιρετικά ως ασκούμενοι στο πρώην Ταμείο Νομικών, προσμετράται στην εισφορά του κλάδου κύριας σύνταξης ο χρόνος της άσκησης, με αποτέλεσμα να μην έχουν την μειωμένη κράτηση είτε του 14% είτε του 17%. Διεκδικούμε την κατάργηση της στρεβλής εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.

2. Οι ασκούμενοι δικηγόροι με βάση τις καταστατικές διατάξεις έχουν υποχρεωτική εισφορά για τον κλάδο υγείας και προαιρετική για την κύρια και επικουρική. Γιατί λοιπόν οι ασκούμενοι, τώρα με το νέο νόμο που η ασφαλιστική εισφορά συνδέεται με το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον δεν έχουν εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα (δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ.), τους αποστέλλεται εισφορά για τον κλάδο υγείας 6,95%;

3. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος για τους εμμίσθους δικηγόρους, με αποτέλεσμα:

α) να μην είναι δυνατή μια νέα πρόσληψη,

β) συνάδελφοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να είναι απλήρωτοι και

γ) να υπάρχουν συνάδελφοι στους οποίους δεν γίνονται οι σωστές κρατήσεις.

4. Παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιες εταιρίες να αρνούνται να υπαγάγουν τους δικηγόρους στο άρθρο 39 παρ. 9 Ν. 4387/2016, επειδή υπήρξε η προσωπική δήλωση του κ. Πετρόπουλου, ότι θα εξαιρεθούν της διάταξης όλοι οι δικηγόροι και όχι μόνο οι συνεργάτες δικηγορικών εταιριών. Επίσης, δικηγόροι που αμείβονται με ΔΠΥ σε έναν ή δύο εργοδότες, οι οποίοι δεν είναι Δικηγορικές εταιρείες, εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 9 του αρ. 39 του N. 4387/2016; Διεκδικούμε να εφαρμοστεί η ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9 και συνεπώς η ασφαλιστική εισφορά να επιμερίζεται κατά τα 2/3 στον εργοδότη δικηγόρο και κατά το 1/3 στον συνεργάτη δικηγόρο.

5. Ακόμη δεν έχουν διορθωθεί τα λάθη  στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ σχετικά:

α) με το αν κάποιος είναι έμμισθος  και άμισθος δικηγόρος, οπότε δεν έχει δύο πλαφόν και

β) με τις μητέρες που πληρώνουν μισές εισφορές κατά το πρώτο έτος μετά την εγκυμοσύνη.

6. Παρότι ο νόμος προβλέπει ότι βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πότε θα γίνει η εκκαθάριση των οφειλόμενων εισφορών του τρέχοντος έτους με βάση το εισόδημα του 2016. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δικηγόροι με υψηλά εισοδήματα το 2015 και σχεδόν μηδενικά το 2016 λόγω της αποχής, να πληρώνουν χωρίς λόγο υψηλές εισφορές.

7. Δεν έχουν ακόμα σταλεί εκκαθαριστικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ με αποτέλεσμα να συγκεκτρώνονται οφειλές στις οποίες εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι ασφαλισμένοι δικηγόροι. Προτείνουμε την καταβολή των συγκεκριμένων οφειλών σε δόσεις.

8. Ενώ ήδη ο ΕΦΚΑ εισπράττει από τις παρακρατήσεις των γραμματίων προείσπραξης τις αναλογούσες εισφορές (20%), και χιλιάδες δικηγόροι έχουν προκαταβάλει σημαντικά ποσά δημιουργώντας πλεονάσματα εισφορών, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν τα εν λόγω πλεονάσματα μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο επόμενο έτος.

9. Με τον ΕΦΚΑ τα γραμμάτια προείσπραξης πλέον συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές. Όμως η πλειοψηφία των νέων συναδέλφων που δουλεύουν ως συνεργάτες σε γραφεία δεν εκδίδουν γραμμάτια (διότι οι δικηγόροι στους οποίους δουλεύουν εκδίδουν τα γραμμάτια των δικαστηρίων στο όνομά τους) με συνέπεια το μηνιαίο ποσό του ΕΦΚΑ για τον εργοδότη δικηγόρο σε πολλές περιπτώσεις​ να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του συνεργάτη δικηγόρου.

10. Κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων, η οποία ήδη κρίθηκε αντισυνταγματική με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (απόφαση 18906/2015).

11. Διεκδικούμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων δικηγόρων  μέσω της κατάργησης: α) της υποχρεωτικής εισφοράς για το εφάπαξ (4%), β) της υποχρεωτικής συμμετοχής στην επικουρική ασφάλιση (7%) και γ) της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (120 ευρώ) ελλείψει  ανταποδοτικότητας, με παράλληλη καθιέρωση ανεισφορολόγητου για τους νέους επαγγελματίες με πολύ χαμηλά εισοδήματα.  

12. Μείωση στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των χαμηλόμισθων νέων δικηγόρων με νέα βάση υπολογισμού χαμηλότερη από την ισχύουσα​ (επιπλέον εκπτώσεις).

13. Προτείνουμε για τους δικηγόρους που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση των 100 δόσεων για τις εισφορές του 2015, επειδή δεν γίνεται να κάνουν χρήση της ρύθμισης των 12 δόσεων για τις εισφορές του 2016, να γινόταν δοσοποίηση για τις εισφορές του 2016, χωρίς να χαθεί και η ρύθμιση των 100 δόσεων.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ.................ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
20170531_121640.jpg307.14 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:18
01/04/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:35
30/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:33
30/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
24/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:49
23/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:15
21/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:43
20/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:45
20/03/20
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ΦΕΚ. 
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:43
20/03/20
"Σας ενημερώνουμε οτι λόγω των έκτακτων γεγονότων είναι αδύνατος ο περαιτέρω προγραμματισμός...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:41
20/03/20
Όπως είχαμε ζητήσει με την από 17.3.2020 την επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...