Ανδρέας Τζουμάνης, Ποινικά - Χρήσιμα για τον Συνάδελφο, Αθήνα 2008 (Σελ. 210)

Για ανάγνωση online και download (σε μορφή .pdf), κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ανδρέας Τζουμάνης, Ποινικά - Χρήσιμα για τον Συνάδελφο, Αθήνα 2008 (Σελ. 210), ή στην εικόνα που ακολουθεί:

 


 

Περιγραφή: Ένας απλός, πρακτικός οδηγός για τις ποινικές διαδικασίες, χρήσιμος για τους νέους κυρίως συναδέλφους δικηγόρους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ………………………………………….
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ………………………………………
Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ…………………
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ……………………………………………
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ…………………………………………………………………
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ………
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ……………………
Α) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ…………………………………………
Εξαιρέσεις…………………………………………………………………………
Έναρξη και υπολογισμός της προθεσμίας παραγραφής………………………………
Αναστολή της παραγραφής………………………………………………………
Β)ΑΜΝΗΣΤΙΑ……………………………………………………………………………
Γ) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ……………………………………
Δ) ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ…………………………………………………………
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ………………………………
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ……………………………
Τα ποινικά δικαστήρια………………………………………………………………..
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΤΕΡΑ: Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ………………………………
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ……………………………………………………
Α) ‘ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ…………………………………………………………………….
Β) ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…………………………………………………
Γ) Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ………………………………………………………
Το Συμβούλιο των Εφετών………………………………………………………
Δ) Το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………………
Το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών………………………………………………
Ε) Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ…………………………………………………
α. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων………………………………………
β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων…………………………………………
γ. Το εφετείο ανηλίκων………………………………………………………
ΣΤ) To ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………
Ζ) Το ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ……………………………………………………
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ…………………………………………………
Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ……………………………………………………………
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ………………………………………………………
ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΕΝΟΡΚΟΙ)………………………………………………
ΟΙΔΙΑΔΙΚΟΙ……………………………………………………………………………
A. Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ………………………………………………….
B. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ…………………………………………………………………
Γ. Ο ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ……………………………………………………….
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ……………………………………………………………
ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ………………………….
ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ…………………………………………………………...
- ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΘΩΝ……………………………………………………………
ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ……………………………………
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ………………………………
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ‘Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ…………………………………………………
- ΟΤΑΝ ΕΓΚΑΛΕΙ ‘Η ΜΗΝΥΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ‘Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ………….
1. Όταν μηνύει ή εγκαλεί ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…………………………………………
2. Όταν μηνύουν ή εγκαλούν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε), ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε) 'Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε)………………
- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ……….
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ…………………………………………………….
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ………………………………………………………………
- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ………………………
- ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ………………………………………
ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ……………………………………………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ………………………………………………………………………
- ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ………………………………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΘΟΝΤΑ……...
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ……
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ…………
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ…………………
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ………..
- Παράσταση πολιτικής αγωγής «για την υποστήριξη της κατηγορίας»…………….
-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ………………….
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ - ΕΓΚΛΗΣΗΣ…………………………………………
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ…………………
ΑΒΑΣΙΜΗ ΜΗΝΥΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ…………………………………….
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ………………………………………………………
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ………………………………………
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΠΤΟΥ…………………………………………………………
- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ…………………
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ…………………………………
- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ……………………………………
- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ‘Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ…………………………
- ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ : ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ……………
- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ……………………
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ……………………..
ΑΡΣΗ ‘Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (άρθρο 286 ΚΠΔ)…………………………………..
- Που κατατίθεται η αίτηση…………………………………………………
- Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών……………………………
- Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών…………………………………………
- Αρμοδιότητα Δικαστηρίου……………………………………………………
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ – ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ…………………
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (άρθρο 322 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ)………………………
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ…………………………………………………….
- ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ……………………………………………………………....
- ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ …………………………………………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ……………………………………………………
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Η’ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ…………………………………………………...............
- ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
- ΕΙΔΙΚΑ : Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………………………………………
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………………………………………………
- ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ…………………………………………………
- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ……………
α. ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ………………………………………
β. ΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ…………………………………………………
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΠΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ…………………………………………
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΠΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ……………………………………………………………………………………
ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ………………………………………………………
- ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ……………………………………………………………
- ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ…………………………………………………………
- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ …………………………………………………
- ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ…………………………………………………
- ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ……………………………………
- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 99 παρ. 1 ΠΚ……………………………………………………………………
-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ……………………………………
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ………………………………
α. ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ…………………………………………
β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ……………………………
γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ……………………..
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ…………………………………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ………….
ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………
ΕΦΕΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ……………………
-ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ…………………………………………………
-ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………………………………
- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (ΑΡΘΡΟ 489 ΠΑΡ. 1 ΚΠΔ)……………………………………………………………
- ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ……………………………………………………………………….
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ…………………………………………………………………………
ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ……………………………………………………………………………
- ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ…………………………
- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΦΕΣΗ…………………………………………………………
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………………………………………
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΗΜΗΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ………………………………………………
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ……………………………………………………………………………
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 497 ΠΑΡ. 7 ΚΠΔ)………………………………
- ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ……………………
- Προσκομιζόμενα έγγραφα………………………………………………………
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 497 ΠΑΡ. 7 ΚΠΔ……………………………………………………………………
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ KAT’ ΑΡΘΡΑ 525 επ. ΚΠΔ……………………………
- ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ……………………………………………………..
- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ………………………………………………
- ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ……………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ…………
ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥΣ - ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ…………………………………………………………………………
- ΚΑΘΕΙΡΞΗ. …………………………………………………………………………
- ΦΥΛΑΚΙΣΗ. ……………………………………………………………………………
- ΚΡΑΤΗΣΗ. …………………………………………………………………………
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ………………………………………………………………
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 82 ΠΚ)…………………………………………………….
ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ………………………………………………………………..
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ……………………………...
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ……………………………………………………
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ…………………………………………………………
- Αναστολή της παραγραφής καταγνωσθείσας ποινής………………………………..
- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ 3346/2005…………………………………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ αρθ. 341 ΚΠΔ………………………………….
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ……………………
- ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ………………………………………………
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ…………………………………………………………
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 430 ΚΠΔ)………………………………
- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ…………………………………………………………………….
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ…………………………………………
- ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ…………………………………………
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 341 Κ.Π.Δ. ΚΑΙ 430 Κ.Π.Δ. (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)……………………………………………………
- Διαδικασία…………………………………………………………………………….
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…………………………………………………………
- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ………………………………………
- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ…………………………………………………………
- ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ……………………………………
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ………………………………………
- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ…………………………………………………………
- ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ………………………………………………………………
- ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ……………………………………………
- ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ …………………………………………………
- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ………………
- ΥΠΟΜΝΗΜΑ………………………………………………………………………
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ…………………………………………………………
- ΠΟΙΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ……………………………..
- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ……………………………………………………
- ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ………………………………………
-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ…………………………………………………………………………
ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ………………………………………
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………………
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥΑΘΗΝΩΝ…………………………………………………
ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ…
Ωράριο συνεδριάσεως ………………………………………………………………
Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Φ Ε Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Γραφεία και Υπηρεσίες για ποινικές υποθέσεις)………………………..………………………………………………….
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Π Ρ Ω Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ…………………………………………………………
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ……………………………………………………
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)…
Α. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ………………………
Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ) ΠΟΙΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 551 Κ.Π.Δ.)……………
Γ. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 565 ΚΠΔ ΕΝΕΚΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ………………………………………………………
Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 565 Κ.Π.Δ……………………………
Ε. ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…………………………………………
ΣΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ……………………………………………………………………
Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Τ.Α.Φ.Ε (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ………………………………………………………………
Η. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 550 ΚΠΔ)…………
Θ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ……………………………………………………
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ……………………
1. Υπόδειγμα μηνύσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, την οποία υποβάλει πληρεξούσιος Δικηγόρος……………………………………………
2. Υπόδειγμα μηνύσεως, την οποία καταθέτει ο ίδιος ο μηνυτής, για τα αδικήματα της εξυβρίσεως, της συκοφαντικής δυσφημήσεως, προκλήσεως σωματικής βλάβης εκ προθέσεως, της απειλής και της κακόβουλης βλασφημίας……………..
3. Υπόδειγμα αιτήσεως για χορήγηση στον μηνυτή επικυρωμένων αντιγράφων της μηνύσεώς του……………………………………………………
4. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για κατάθεση μηνύσεως από πληρεξούσιο Δικηγόρο………………………………………………………………
5. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για κατάθεση προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος…………………………
6. Υπόδειγμα εγγράφων εξηγήσεων κατά την διάρκεια προκαταρκτικής εξετάσεως……………………………………………
7. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως χορηγήσεως αντιγράφων δικογραφίας στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου……………………………
8. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως χορηγήσεως αντιγράφων δικογραφίας στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του μηνυτή και πολιτικώς ενάγοντος…………………
9. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής, πριν την εκδίκαση της υποθέσεως…………………………………
10. Υπόδειγμα εξωδίκου γνωστοποιήσεως μαρτύρων πολιτικής αγωγής………….
11. Υπόδειγμα δηλώσεως συνηγόρου υπερασπίσεως για αναβολή της υποθέσεως λόγω κωλύμματός του………………………………………………
12. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για παράσταση συνηγόρου υπερασπίσεως στο ακροατήριο………………………………………………………
13. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης του πολιτικώς ενάγοντος για παράσταση του συνηγόρου του στο ακροατήριο………………………………………………
14. Υπόδειγμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας για παράσταση και εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας επί μηνύσεως…………………………………………………………
15. Υπόδειγμα ενστάσεως αποβολής πολιτικής αγωγής……………………………..
16. Υπόδειγμα μαρτύρων κατηγορουμένου………………………………………
17. Υπόδειγμα υποβολής ενστάσεως – αυτοτελούς ισχυρισμού κατηγορουμένου.
18. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως προς Δικηγόρο για κατάθεση εμπροθέσμου εφέσεως…………………………………………………………………………………19. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για κατάθεση εκπρόθεσμης εφέσεως…………….
20. Υπόδειγμα αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως………………………..
21. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως κατηγορουμένου για παράσταση του συνηγόρου του σε κατ’ έφεση δίκη…………………………………………….
22. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για βεβαίωση χρηματικής ποινής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ………………………………………………………………………
23. Υπόδειγμα αιτήσεως αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως…………..
24. Υπόδειγμα αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος……………………
25. Υπόδειγμα αιτήσεως άρσεως κατασχέσεως αυτοκινήτου………………
11
26. Υπόδειγμα αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας…………………………
27. Υπόδειγμα αιτήσεως για σύνταξη ΤΑΦΕ……………………………………
28. Υπόδειγμα αιτήσεως για βεβαίωση χρηματικής ποινής στην Εφορία…
29. Υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για διαγραφή ποινής σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3346/2005…………………………………………………………
30. Υπόδειγμα αιτήσεως για εξάλειψη της ποινής σύμφωνα με τον νόμο2408/1996………………………………………………………………….
31. Υπόδειγμα αιτήσεως για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας………………