Νομική Επικαιρότητα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών!

Προκηρύχθηκε ο διαγωvισμός για τηv εισαγωγή εξήντα τριών (63) υποψηφίων στηv Εθvική Σχoλή Δικαστώv.Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυvση, ως ακoλoύθως:

[u]Α. Διoικητικής Δικαιoσύvης, δέκα έξι (16) και αvαλυτικά:[/u]

- Τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
- Δώδεκα (12) θέσεις δόκιμων παρέδρων πρωτοδικείου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
- Μία (1) θέση δόκιμου εισηγητού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

[u]Β.

Νέος Κατάλογος Συνδίκων Πτωχεύσεως

Όσα μέλη επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Συνδίκων Πτωχεύσεως που θα αποσταλεί στο Πρωτοδικείο για το έτος 2007-2008......να υποβάλλουν αίτηση από 24-9-2007 έως και 4-10-2007 στην κ. Δ. Κοντογεώργη (5ος όροφος).

Απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει του Ν. 4507/1966, άρθρο 2 παρ. 2:

- τρία έτη δικηγορίας και
- να μην έχουν αναλάβει συνδικία τα δύο τελευταία χρόνια.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον προηγούμενο κατάλογο και επιθυμούν να διαγραφούν παρακαλούνται να το δηλώσουν, άλλως θα συμπεριληφθούν εκ νέου στον κατάλογο.

Αναφορά Ανάληψης Καθηκόντων Δικαστικών Αντιπροσώπων!

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (κτίριο 16 της Σχολής Ευελπίδων), θα είναι στην διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων για αναφορά ανάληψης καθηκόντων, σήμερα [i]Παρασκευή 14-9-2007[/i] και αύριο [i]Σάββατο 15-9-2007[/i] από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:00 το βράδυ.Οι αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι θα παρουσιάζονται στο Εφετείο Αθηνών (7ος όροφος, Λ. Αλεξάνδρας & Κυρίλλου Λουκάρεως 14).

Νέοι Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων!

Ανακοινώθηκαν οι νέοι διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων [i](τελευταία ενημέρωση 13-9-2007, 5:21 μ.μ.)[/i] στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου ( http://www.areiospagos.gr/ ).

Χρόνος Επικοινωνίας με Προσωρινά Κρατούμενους Αλλοδαπούς

α. Κάθε προσωρινά κρατούμενος αλλοδαπός δέχεται ελεύθερα την επίσκεψη του δικηγόρου του τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:1. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00 και 18.00 έως 21.00

2. Κυριακή κατά τις ώρες 18.00 έως 21.00

β.

Παραλαβή Διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων

Οι διορισμοί παραλαμβάνονται από την Εισαγγελία Αθηνών (κτίριο 16 ισόγειο) από την 6/9/07 και ώρες 08:00-21:00, όπως διαβιβάζονται σταδιακά από τον Aρειο Πάγο.Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν εγκαίρως τους διορισμούς τους.

[b]1)[/b] Στους αντιπροσώπους που διορίζονται [u]εκτός του νομού [/u]που υπηρετούν προκαταβάλλονται τα έξοδα και η αποζημίωση από τις ΔΟΥ, αφού προσκομίσουν:
α) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους (κρατείται φωτοαντίγραφο από τον αντιπρόσωπο).
β) Αντίγραφο της απόφασης της Εισαγγελίας για τον καθορισμό οδοιπορικών και ημερών αποζημίωσης.

[b]2) [/b]Στους αντ

Δημοσίευση Διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων

Στον Άρειο Πάγο ήδη έχουν δημοσιευθεί τα ονόματα των συναδέλφων που διορίστηκαν Δικαστικοί Αντιπρόσωποι για τις Βουλευτικές Εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007...Πρόσβαση στα ονόματα των διορισθέντων προσφέρεται και από τον ιστοχώρο του Αρείου Πάγου:

http://www.areiospagos.gr/

Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Eπιχειρηματικότητας

Κάθε ενδιαφερόμενη Γυναίκα Επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο για την ένταξή της ... στη δράση «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Eπιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, για την έγκριση της χρηματοδότησής της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., Ξενίας 16 & Έβρου, τηλ. 210 7491100, δικτυακός τόπος:
http://www.eommex.gr.

Ημέρες Yποβολής Aιτήσεων Εξαίρεσης και Προτίμησης

Το Σάββατο 25/8/2007 και την Κυριακή 26/8/2007, Αιτήσεις Εξαίρεσης και Προτίμησης θα υποβάλλονται μόνο στον Αρειο Πάγο από 8:00 έως 21:00.

Νέα Διάρκεια Αναστολής Εργασιών Δικαστηρίων!

Μετά από [b]νεώτερη [/b]Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, τα Δικαστήρια θα είναι κλειστά από 12.09.2007 έως και 19.09.2007, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο θα είναι κλειστό από 12.09.2007 έως και 21.09.2007...Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν της 12 Σεπτεμβρίου και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται και μετά την 12/09/07.

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...