Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα δικαιώματα των παιδιών

Για Πληροφορίες: κα Ε. Κατανάκη

Κοινωνική & Εκπαιδευτική Δράση,

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών & Οικογενείας,

Αρίστωνος 6-8 & Πιερίας,

Αθήνα 10441

Τηλ. + 30 210 5239402, 6956701780
Fax +30 210 5228957

Email: ucr.socedact@gmail.com

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

 

 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Αγαπητοί κύριοι/Αγαπητές κυρίες,

Σας γράφω εκ μέρους της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Δράσης, ενός εκ των 10 εταίρων του προγράμματος «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών: Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών στην Ε.Ε. να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών», του οποίου επικεφαλής είναι το Νομικό Κέντρο Coram για τα Παιδιά (Coram Children’s Legal Centre), μια οργάνωση από το Η.Β. και το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια»  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε ένα δωρεάν, 3ημερο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θεματολογία σχετική με τα δικαιώματα των παιδιών, την παιδική ανάπτυξη και πώς αυτή επηρρεάζει την επικοινωνία και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες που τα αφορούν. Μια περίληψη των σκοπών του προγράμματος και της θεματολογίας του σεμιναρίου επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή προς πληροφόρησή σας.  

 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών», απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά είτε στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή κατά το διάστημα περιορισμού της ελευθερίας τους σε ειδικούς χώρους κράτησης ή στο πλαίσιο παροχής κατ’οίκον ή ιδρυματικού τύπου φροντίδας σ’αυτά. Το σεμινάριο πρόκειται να καλύψει μια σειρά πρακτικών δεξιοτήτων, τις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία με τα παιδιά και έχει παραχθεί από μια ομάδα διακεκριμένων διεθνών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων: της Καθ. Carolyn Hamilton (Διευθύντριας του Coram Children’s Legal Centre, Η.Β.), της Δρ. Maria Herczog (Μέλους της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού - UNCRC και Διευθύντριας του FCYA στην Ουγγαρία), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά στην Ουγγαρία, του Coram Voice στο Η.Β., της Καθ. Ursula Kilkelly του University College Cork και του Καθ. Ido Weijers (Utrecht University School of Law).

 

Η Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση θα διεξάγει έξι εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου του 2015 και θα ήθελε να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ένα από αυτά. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη συμμετοχή και θα μοιραστεί εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Εφόσον θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε στο ως άνω σεμινάριο, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να μας δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας ή/και τον αριθμό των συμμετεχόντων από τον φορέα για τον οποίο εργάζεστε και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δύναστε να παρακολουθήσετε το 3ημερο σεμινάριο.

 

Ελπίζουμε ειλικρινά πως θα σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σε ένα από τα Σεμινάρια μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (σημειώνοντας ως τίτλο: «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών»), ει δυνατόν μέχρι και την 31.06.2015, για να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά σας.

 

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες.

 

 

Για λογαριασμό της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Δράσης

Μυρτώ Λαιμού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται είτε στο πλαίσιο εφαρμογής του οικογενειακού δικαίου είτε κατά τη διεξαγωγή άλλων δικαστικών διαδικασιών μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα και σημαντικά την ευημερία, την ανάπτυξη και τη μελλοντική εξέλιξή τους. Τόσο με βάση τα διεθνή πρότυπα όσο και διαμέσω πολλών εθνικών νομοθεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, γίνεται πλέον δεκτό πως τα παιδιά και οι νέοι αφενός έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους και αφετέρου οι αποφάσεις που τους αφορούν οφείλουν να αντανακλούν τις επιθυμίες και τα συναισθήματά τους. Εντούτοις, επί του παρόντος, αυτά τα δικαιώματα δεν εκπληρώνονται συνήθως ως όφειλαν, εν μέρει λόγω των δυσχερειών και της έλλειψης εξειδικευμένης κατάρτισης μεταξύ των επαγγελματιών σχετικά με το πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με την αρμόζουσα ευαισθησία με τα παιδιά, και με το πώς να τα βοηθήσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στις αποφάσεις που τα αφορούν. Το Νομικό Κέντρο Coram για τα Παιδιά (CCLC) έχει εργαστεί για να αλλάξει η νομοθεσία, η πολιτική και η πρακτική, προκειμένου να διασφαλίσει πως τα δικαιώματα των παιδιών εκπληρώνονται τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής του οικογενειακού δικαίου όσο και κατά τη διεξαγωγή ευρύτερων δικαστικών διαδικασιών στο Η.Β. και στο εξωτερικό, για πάνω από 25 χρόνια. Προς το σκοπό αυτό, το CCLC πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της Ε.Ε. για την υλοποίηση ενός προγράμματος διετούς διάρκειας, με σκοπό να ερευνήσει και να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητα σχετικά με φιλικές προς τα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας και πρακτικές συνάδουσες με τα δικαιώματα των παιδιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες που εργάζονται στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών, της κράτησης ή της ιδρυματικής και κατ’οίκον φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών: Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών στην Ε.Ε. να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών» υλοποιείται από Οργανώσεις σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας. Οι συνεργαζόμενοι φορείς-Οργανώσεις είναι οι: Coram Voice, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, the University College Cork, Children of Slovakia Foundation, Estonian Centre for Human Rights, European Roma Rights Centre (Ουγγαρία), Fondazione L'Albero della Vita (Ιταλία), Nobody’s Children (Πολωνία), Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση (Ελλάδα), and FCYA Hungary. Όπως ήδη επισημάνθηκε, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο ετών, οι εταίροι θα ερευνήσουν και θα αναπτύξουν εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις επί των ηλικιακά κατάλληλων, φιλικών προς τα παιδιά επικοινωνιακών δεξιοτήτων και επί συναδουσών με τα δικαιώματα των παιδιών πρακτικών για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, της κράτησης ή της ιδρυματικής ή κατ’οίκον φροντίδας τους. Θα πραγματοποιήσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα δυο φάσεων και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πάνω από 920 επαγγελματίες από δέκα χώρες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικές ενότητες θα αναπτυχθούν από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων νέων και παιδιών στις εν λόγω 10 χώρες. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, θα πετύχει βιωσιμότητα αφήνοντας πίσω ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάθησης, που θα περιλαμβάνει τις κατά πρόσωπο εκπαιδεύσεις (face-to-face training), αλλά και πακέτα εξ αποστάσεως/ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και μια online τοποθεσία για ανταλλαγή γνώσεων για τους επαγγελματίες. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα και οι πόροι του θα είναι προσαρμόσιμα και εφαρμόσιμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένας συνοδευτικός οδηγός προώθησης και διαμοιρασμού θα αναπτυχθεί και θα βοηθά στον προσδιορισμό της μεθόδου δια της οποίας η εκπαίδευση μπορεί να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματα κατάρτισης, εγγραφής και πιστοποίησης ανά τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σχετικά με το Νομικό Κέντρο Coram για τα Παιδιά Το Νομικό Κέντρο (Coram Children’s Legal Centre) δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς για την προώθηση, προστασία και υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και την παροχή συνδρομής σε Κυβερνήσεις, ΔΚΟ (Δια-Κυβερνητικών Οργανισμών) και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανισμών) στην υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (CEDAW). Το περιβόητο Τμήμα Διεθνούς Πολιτικής και Προγραμμάτων του έχει ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχιών και έχει συνεργαστεί με τη UNICEF, το UN Women και άλλους ΔΚΟ και διεθνείς φορείς σε πάνω από 30 χώρες κατά τα τελευταία 16 χρόνια. Το Κέντρο ειδικεύεται στη διεκπεραίωση αναλύσεων κατάστασης (situation analyses), στην έρευνα και αξιολόγηση των δικαιωμάτων των παιδιών και θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων, στην ενημέρωση, προγραμματισμό, στρατηγική ανάπτυξη και παροχή συνδρομής προς τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (CEDAW), μέσω της κατάρτισης, της ανάπτυξης εθνικών συστημάτων παρακολούθησης, της βοήθειας σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στις επιτροπές του ΟΗΕ, καθώς και σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, του δικαίου και της πρακτικής, του προγραμματισμού και της κατάρτισης σχετικού προϋπολογισμού. Το Κέντρο έχει επίσης in situ εμπειρία όσον αφορά τη θέσπιση πρακτικών προγραμμάτων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός εθνικού δικτύου υπηρεσιών για τις γυναίκες θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, της ανάπτυξης υπηρεσιών προστασίας του παιδιού, υπηρεσιών νομικής αρωγής για τις γυναίκες και τα παιδιά και προγραμμάτων απασχόλησης για παιδιά που έχουν έρθει «σε σύγκρουση» με το νόμο.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:35
30/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:33
30/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
24/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
16:49
23/03/20
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:15
21/03/20
Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:43
20/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:45
20/03/20
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ΦΕΚ. 
Ανακοινώσεις Δικαστηρίων
15:43
20/03/20
"Σας ενημερώνουμε οτι λόγω των έκτακτων γεγονότων είναι αδύνατος ο περαιτέρω προγραμματισμός...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:41
20/03/20
Όπως είχαμε ζητήσει με την από 17.3.2020 την επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:59
17/03/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...