985 ΚΠολΔ

Χωρίς απαντήσεις
Λια.Α.
Εικόνα: Λια.Α.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/11/2009

Έχει κάνει κανείς αγωγή αποζημίωσης για ανακριβή δήλωση τρίτου ή για παράλειψη δήλωσης κατ' αρθρο 985 παρ.3 ΚΠολΔ?