Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πολιτικό άσυλο

Χωρίς απαντήσεις
yiota22
Εικόνα: yiota22
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/07/2010

Σε περίπτωση απέλασης αλλοδαπού από την χώρα,επιτρέπεται χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος επι αμοιβής εκδιδόμενου προσώπου?Ο Νόμος απαιτεί προσκόμιση πιστοποιητικού μη απέλασης.Ωστόσο υπάρχει χορήγηση δελτίου ασύλου αλλοδαπού,το οποίο της χορηγήθηκε ένα μήνα μετά την απόφαση απέλασης, και η ίδια ισχυρίζεται πως επικαλύπτει την απόφαση απέλασης και της επιτρέπει την παραμονή εργασίας στην χώρα μέχρι την οριστική απόφαση για το αίτημα της για άσυλο.