Αγαπημένη ταινία!

11 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
purple
Εικόνα: purple
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/10/2006

Οι δύο πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες μου είναι το ''Βαλκανιζατέρ'' και η ''ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα''.
Όσο για τις ξένες θα επανέλθω εν ευθέτω χρόνω! !lol

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

[center] [size=16][u][b]V for Vendetta[/b][/u][/size][/center]

"Good evening, London. Allow me first to apologize for this... I do, like many of you, appreciate the comforts of every day routine- the security, the familiar, the tranquility, the repetition. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, thereby those important events of the past usually associated with someone's death or the end of some awful bloody struggle, a celebration of a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. [b]There are of course those who do not want us to speak. I suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power.[/b] Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the annunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? [b]Cruelty and injustice, intolerance, and depression. And where once you had the freedom to object, think, and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillence coercing your conformity and soliciting your submission. How did this happen? Who's to blame? Well certainly there are those more responsible than others, and they will be held accountable, but again truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror.[/b] I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War, terror, disease. There were a myraid of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now high chancellor, Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent. But what do you do about it? What can you do? . . . You are but a single individual. How can you possible make any difference? [b]Individuals have no power in this modern world. That is what you've been taught because that is what they need you to believe. But it is not true. . . . This is why they are afraid and the reason that I am here; to remind you that it is individuals who always hold the power. The real power. Individuals like me. And individuals like you.[/b] . . . I have come to offer you a deal. If you accept, I will give you a different world. [b]A world without curfews, without soldiers and surveillance systems. A world that is not run by other men but that is run by you. I am offering you a second chance.[/b] Last night I sought to end that silence. Last night I destroyed the Old Bailey, to remind this country of what it has forgotten. More than four hundred years ago a great citizen wished to embed the fifth of November forever in our memory. [b]His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words, they are perspectives. So if you've seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you then I would suggest you allow the fifth of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me one year from tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them a fifth of November that shall never, ever be forgot."[/b]

purple
Εικόνα: purple
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/10/2006

Εξαιρετική ταινία όντως Αλέξανδρε!
Εγώ θα επιμείνω προς το παρόν ελληνικά με την προσθηκή ενός ενδιαφέροντος συνδέσμου , του [link=http://www.gfc.gr]Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου[/link]

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center] [size=14]Φυσικά "ο Δικηγόρος του Διαβόλου"!!! !banana [/size] [img]http://usera.imagecave.com/RebelAssault/Movies/DevilAdvocate.jpg[/img] [/center] [b]John Milton: [/b]Eddie Barzoon! Eddie Barzoon! Ha! I nursed him through two divorces, a cocaine rehab, and a pregnant receptionist. God's creature, right? God's special creature? Ha! And I've warned him, Kevin, I've warned him every step of the way. Watching him bounce around like a fucking game, like a wind-up toy! Like 250 pounds of self-serving greed on wheels! The next thousand years is right around the corner, Kevin, and Eddie Barzoon--take a good look. Because he's the poster child for the next millennium! These people, it's no mystery where they come from. You sharpen the human appetite to the point where it could split atoms with its desire, you build egos the size of cathedrals, fiberopticly connect the world to every-eager-impulse, grease even the dullest dreams with these dollar-green gold-played fantasies until every human becomes an aspiring emperor! Becomes his own God! Where can you go from there? And as for scrambling from one deal to the next, who's got his eye on the planet? As the air thickens, the water sours, even the bees honey takes on the metallic taste of radioactivity--and it just keeps coming! And it just keeps coming! Faster and faster! There's no chance to think, to prepare, it's `buy futures, sell futures' when there is no future!! We've got a runaway train, boy!! We've got a billion Eddie Barzoons all jogging into the future. Every one of them reading to fist-fuck God's ex-planet, lick their fingers clean as they reach out with their pristine cybernetic keyboards to total up their billable hours!! And then it hits home! It's a little late in the game to buy out now!! Your belly's too full, your dick is sore, your eyes are bloodshot, and you're screaming for someone to help!! But guess what? There's no one there!! You're all alone, Eddie!! [mocking] You're God's special little creature!! Maybe it's true. Maybe God threw the dice once too often. Maybe He let us all down. [b]John Milton:[/b] Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does He do, I swear for His own amusement, his own private, cosmic gag reel, He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. Ahaha. And while you're jumpin' from one foot to the next, what is he doing? He's laughin' His sick, fuckin' ass off! He's a tight-ass! He's a SADIST! He's an absentee landlord! Worship that? NEVER! [b]Kevin Lomax: [/b]What about love? [b]John Milton: [/b]Overrated. Biochemically no different than eating large quantities of chocolate. [b]John Milton: [/b]Free will. It's like butterfly wings: once touched, they never get off the ground. No, I only set the stage. You pull your own strings.

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center] [size=14][b]Changing Lanes[/b][/size] (2002)

[img]http://usera.imagecave.com/RebelAssault/Movies/ChangingLanes.jpg[/img] [/center]

[b]Ίσως στις τρεις καλύτερες ταινίες που πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με την Δικαιοσύνη, την Τύχη και φυσικά τα διλήμματα στον κόσμο της Δικηγορίας! !peace

Απίστευτα ανθρώπινη και ρεαλιστική! !ciggy [/b]

[u]Sponsor: [/u][i]What happened in court today? [/i]
[u]Doyle Gipson:[/u] [i]I'm in a bar. What does that tell you? [/i]
[u]Sponsor: [/u][i]It tells me that you're really angry. And that anger has gotten you into the one place in the world you shouldn't be. [/i]

[u]Gavin Banek: [/u][i]"It's like you go to the beach. You go down to the water. It's a little cold. You're not sure you want to go in. There's a pretty girl standing next to you. She doesn't want to go in either. She sees you, and you know that if you just asked her her name, you would leave with her. Forget your life, whoever you came with, and leave the beach with her. And after that day, you remember. Not every day, every week... she comes back to you. It's the memory of another life you could have had. Today is that girl." [/i]

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center][size=16][b]Excalibur (1981)[/b][/size]

[img]http://usera.imagecave.com/RebelAssault/Movies/Excalibur.jpg[/img][/center]

[b]Κορυφαία ταινία φαντασίας όλων των εποχών!!!
Απαράμιλλη σε όλα: μουσική, ηθοποιοί, σκηνικά, κουστούμια, διάλογοι, όλα είναι τέλεια σκηνοθετημένα!
Ένα must στην συλλογή σας! [/b]

Arthur: Now, once more, I must ride with my knights to defend what was, and the dream of what could be.

Merlin: STAND BACK! Be silent! Be still!
[pause]
Merlin: That's it... and look upon this moment. Savor it! Rejoice with great gladness! Great gladness! Remember it always, for you are joined by it. You are One, under the stars. Remember it well, then... this night, this great victory. So that in the years ahead, you can say, 'I was there that night, with Arthur, the King!' For it is the doom of men that they forget.

Arthur: Move aside! This is the king's road - and the knights you joined arms against were his very own.
Lancelot: I await the king himself. His knights are in need of training.
Arthur: I am King. And this
[draws the sword]
Arthur: , is Excalibur. Sword of Kings from the dawn of time. Who are you, what do you seek?
Lancelot: I am Lancelot of the Lake, from across the sea. And I have yet to find a King worthy of my sword.
Arthur: That is a wild boast. You lack a knight's humility!
Lancelot: Not a boast, sir. But a curse. For I have never met my match in joust or duel.
Arthur: Move aside!
Lancelot: I will not. You must retreat, or prove your worth in the test of arms under the eyes of God.
Arthur: Then may He give me the strength to unhorse you. And send you with one blow, back across the sea.
Lancelot: Then come across, sir.

Uther: The sword. You promised me the sword.
Merlin: And you shall have it; but to heal, not to hack. Tomorrow, a truce; we meet at the river.
Uther: Talk. Talk is for lovers, Merlin. I need the sword to be king.

Merlin: Now look, I once stood exposed to the Dragon's Breath so that a man could lie one night with a woman. It took me nine moons to recover. And all for this lunacy called, "love, " this mad distemper that strikes down both beggar and king. Never again. Never.

[Arthur has broken Excalibur on Lancelot's chest]
Arthur: Merlin! What have I done?
Merlin: You have broken what could not be broken! Now, hope is broken.
Arthur: My pride broke it. My rage broke it! This excellent knight, who fought with fairness and grace, was meant to win. I used Excalibur to change that verdict. I've lost, for all time. The ancient sword of my fathers, whose power was meant to unite all men... not to serve the vanity of a single man. I am... nothing.

Merlin: Remember, there's always something cleverer than yourself.

Merlin: Looking at the cake is like looking at the future, until you've tasted it what do you really know? And then, of course, it's too late.
[Arthur takes a bite]
Merlin: Too late.

Merlin: Good and evil, there never is one without the other.

Merlin: When a man lies, he murders some part of the world.

Perceval: I can't lose faith, Lancelot. It's all I have left.

Merlin: You brought me back. Your love brought me back. Back to where you are now. In the land of dreams.
Arthur: Are you a dream Merlin?
Merlin: [softly] A dream to some.
[Yelling]
Merlin: A nightmare to others.

Merlin: The future has taken root in the present.

Morgana: Your eyes never leave me, Merlin.
Merlin: Can't I acknowledge beauty?
Morgana: Can't you acknowledge... love? Perhaps you ache for what you've never known.
Merlin: Perhaps you lust for what you cannot have.

Grail Figure: What is the secret of the Grail? Who does it serve?
Perceval: You, my lord.
Grail Figure: Who am I?
Perceval: You are my lord and king. You are Arthur.
Grail Figure: Have you found the secret that I have lost?
Perceval: Yes. You and the land are one.

Arthur: I have lived through others far too long.
Lancelot carried my honor
and Guenevere my guilt.
Mordred bore my sins.
My knights have fought my causes.
Now, my brother...
...I shall be king.
Ready my knights for battle.
They will ride with their king once more.

Arthur: I have often thought that in the hereafter of our lives, when I owe no more to the future and can be just a man, that we may meet, and you will come to me and claim me as yours, and know that I am your husband. It is a dream I have...

Arthur: Forgive me, my wife, if you can.
I was not born to live a man's life...
...but to be the stuff of future memory.
The fellowship was a brief beginning...
...a fair time that cannot be forgotten.
And because it will not be forgotten...
...that fair time may come again.

Arthur: Now once more I must ride with my knights to defend what was, and the dream of what could be.

tdf
Εικόνα: tdf
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/12/2006

Vidock

Με τον ζεράρ ντε παρτιέ . Πολύ ωραία ταινία

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1170625607=age]
Vidock

Με τον ζεράρ ντε παρτιέ . Πολύ ωραία ταινία
[/quote1170625607]
[b]Όντως αρκετά καλή (κυρίως εικαστικά!) και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέρασε στα ψιλά στην ελληνική αγορά! [/b] !eek

tdf
Εικόνα: tdf
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/12/2006

Θα κάκιζα πολύ ευχαρίστως γι'αυτό το θέμα . Όπως ξέρεις φίλε θωδορή σχεδόν μόνο οι Αμερικανικές ταινίες προβάλλονται στην Ελληνική αγορά και αυτό μόνο λόγω διαφήμησης . Πάρε για παράδειγμα το eragon το οποίο μας λέγανε πως είναι η ταινιάρα και ότι πήρε δύο χρόνια για να ετοιμαστεί . Ε πήγα και το είδα . Η μ!:@#α του αιώνα ήταν . Ευτυχώς που κράτησε μόνο μιάμιση ώρα. Πάρε επήσεις παράδειγμα το "κακή εκπαίδευση" το Μοδοβάρ , το είδες να προβάλεται στους μεγάλους κινηματογράφους ;. Το μόνο καλό που πρόβαλαν είναι το πρεστίζ φίλε μου κι'αυτό προβλήθηκε γιατί ήταν Αμερικάνικο , αν ήταν ευρωπαϊκό θα σου'λεγα που θα το βρίσκαμε . !alien !alien

Vanilla
Εικόνα: Vanilla
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/09/2007

Από τις ταινίες που παίζονται τώρα πολύ καλή είναι ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ. Εκτός από τα εκπληκτικά εφέ, έχει και πολύ καλό σενάριο. Κορυφαίες είναι οι σκηνές που ο φυλακισμένος παίρνει στα χέρια του το τηλεχειριστήριο και η απόφαση του Batman στο τέλος. Όσοι δεν την έχετε δει να τη δείτε οπωσδήποτε.

apostolisa
Εικόνα: apostolisa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/05/2011

 Γεια χαρα! 

 

Ψαχνω εδω και καιρο να βρω καποια αφισα απο τη ταινια "Kυνοδοντας" 

και δεν γινεται, εχω κοιταξει παντου στο ιντερνετ αλλα ουτε στο ebay δεν βρηκα, 

μονο μερικες εταιριες που κανουν αφισες και ημερολογια

 

ξερει κανεις που μπορω να απευθυνθω? 

 

Aποστολης.

 

Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008