ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Χωρίς απαντήσεις
cathe
Εικόνα: cathe
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/03/2007

Συνάδελφοι χρειάζομαι την βοήθεια σας για το πρόβλημα που με απασχολεί.
Διαθήκη ιδιόγραφη δημοσιεύθηκε(δεν κηρύχθηκε κύρια) στην Αθήνα. Η μόνιμη διαμονή του διαθέτη είναι η Καλαμάτα.Μπορώ στην Αθήνα να ασκήσω την αγωγή ακύρωσης της διαθήκης; Κάθε βοήθεια δεκτή, με πιέζει ιδιαίτερα και ο χρόνος παραγραφής δηλαδή η πενταετία .Ευχαριστώ εκ των προτέρων.