Αγωγή διανομής

Χωρίς απαντήσεις
kaliiope
Εικόνα: kaliiope
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/04/2009

Συνάδελφοι καλημέρα,
ήθελα να ρωτήσω εάν σε δίκη διανομής ακινήτου με αίτημα αγωγής την πώληση αυτού με πλειστηριασμό απaιτείται (μετά τις αλλαγές του ΚΠολΔ)για το παραδεκτό της αγωγής η προγενεστερη αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των συγκυρίων; Εάν ναι ποια είναι η διαδικασία αποδείξεως της ως άνω αποτυχίας;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων