αίτηση ακύρωσης

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Δικάσθηκε ερήμην πελάτης μου για πολεοδομική παράβαση και εκκρεμεί εις βάρος του απόφαση εκτελεστή. Ποια είναι η προθεσμία και η διαδικασία για αίτηση ακύρωσης?