ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Mando
Εικόνα: Mando
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2008

 

Συνάδελφοι, θα ήθελα τη βοήθειά σας: πριν από σχεδόν ένα χρόνο είχα καταθέσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο αίτηση συμμορφώσεως του αντιδίκου νομικού προσώπου προς προγενέστερη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, η οποία ενίσχυε τα έννομα συμφέροντα του πελάτη μου. Με ενημέρωσαν πως η δικάσιμος ορίστηκε για το Δεκέμβριο. Αν δεν κάνω λάθος, η διαδικασία επί του ζητήματος αυτού είναι η ίδια, όπως και για την εκδίκαση των λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, κατά το Ν. 2717/ 99. Μήπως κάποιος εξ υμών έχει ασχοληθεί με παρόμοιες υποθέσεις, ώστε να υφίσταται κάποιο σχετικό δεδικασμένο/ νομολογία επί υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, καθώς ο πελάτης είναι συγγενής εξ αίματος και δεν απαιτείται προείσπραξη, το γεγονός αυτό θα το αναφέρω στο αντίστοιχο υπόμνημα? Ποιο άρθρο του Κώδικα περί Δικηγόρων επικαλούμαι? Ευχαριστώ πολύ!!!

 

 

Lawyer SOS
Εικόνα: Lawyer SOS
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/01/2011

 Για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης αρκεί η επίκληση στο υπόμνημα του άρθρου 175 § 2 Κώδικα περί Δικηγόρων. Για να είσαι εντάξει με την εφορία πρέπει να κόψεις και απόδειξη παροχής υπηρεσιών μηδενική.

<script language="javascript" type="text/javascript">function SOswitchMenu() {var el = document.getElementById('bodyDiv');if ( el.style.display != "none" ) { el.style.display = 'none';}else { el.style.display = '';}var el2 = document.getElementById('h2');if ( el2.className == "calHeader goog-zippy-expanded normalText" ) { el2.className = "calHeader goog-zippy-collapsed normalText";return;}if ( el2.className == "calHeader goog-zippy-collapsed normalText" ) { el2.className = "calHeader goog-zippy-expanded normalText";return;}}</script><script language="javascript" type="text/javascript">function SOframeReload() {var f = document.getElementById('soFrame');f.src = f.src;}</script>