αλλοδαπος με νόμιμη είσοδο, και παράνομη παραμονή

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
n18
Εικόνα: n18
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 24/03/2015

Συνάδελφοι καλησπέρα

Έχω το εξής θέμα : Αλλοδαπή εισήλθε στη χώρα μας νομίμως με visa. Μετά τη λήξη της παρέμεινε στην Ελλάδα για 8 περίπου έτη επιπλέον, χωρίς να καταθέσει ποτέ αίτηση για άδεια διαμονής. Τώρα θέλει να επισκεφθεί για σύντομο χρονικό διάστημα τη χώρα της και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τι προτείνετε; Σε αυτές τις περιπτώσεις χωρεί κατάθεση αίτησης άδειας , ενώ η θεώρηση εισόδου της έληξε προ 7ετίας;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

lawless
Εικόνα: lawless
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2012

Συνάδελφε με τις νέες διατάξεις του μεταναστευτικού κώδικα  (Οκτ. 2015) δείτε αν εμπίπτει στην δυνάτοτητα χορήγησης εξαιρετικής άδειας παραμονής, κυρίως αν έχει έγγραφα που να πιστοποιούν την συνεχή επταετή παραμονή της στην χώρα και έγγραφα που να δηλώνουν την ανάπτυξη ιδιαιτέρως ισχυρών δεσμών με την χώρα, ως αυτά εξειδικευονται με την υπουργική απόφαση που ακολούθησε. Σε περίπτωση μη υπαγωγής εικάζω οτι θα πρεπει να αιτηθεί εκ νέου ταξιδιωτική visa για τη νόμιμη επανείσοδο στην χώρα.

n18
Εικόνα: n18
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 24/03/2015

Στην περίπτωση μη υπαγωγής συνάδελφε προτείνεις την οικειοθελή της αποχώρηση και την εκ νέου είσοδο με νέα visa και κατάθεση αίτησης άδειας διαμονής;