ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Χωρίς απαντήσεις
barbour
Εικόνα: barbour
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2014

Δικηγόρος διορισθείς ως δικαστικός αντιπρόσωπος στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου επιθυμεί αμοιβαία ανταλλαγή με συνάδελφο διορισθέντα στο Δήμο Γλυφάδας. Τηλ. επικοινωνίας: 6970990680