αμοιβές ασκουμένων και νέων δικηγόρων

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
athenslawyer
Εικόνα: athenslawyer
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/09/2009

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι αμοιβές που έχει ορίσει ο ΔΣΑ; Τι πρωτοβουλίες έχει πάρει η ΕΑΝΔΑ σε αυτό το θέμα και τι μπορούμε να κάνει ο καθένας από μας για να εξαναγκάσει το δικηγόρο εργοδότη να πληρώνει αυτές τις αμοιβές όπως υποχρεούται;

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Η μη-εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.Α. από τους δικηγόρους συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Στην εκδήλωση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. σχετικά με το θεσμό της άσκησης, η οποία έλαβε χώρα στις 21-5-2009, α) τέθηκε το ζήτημα του εν τοις πράγμασι ανεφάρμοστου της συγκεκριμένης απόφασης, καθώς δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι σήμερα εκείνο το όργανο που θα ελέγχει την εκτέλεσή της και θα παραπέμπει στα πειθαρχικά συμβούλια τους δικηγόρους - παραβάτες αυτής και β) αναπτύχθηκε συγχρόνως η πρόταση να προκαταβάλλονται ανά μήνα από τους δικηγόρους οι μηνιαίες αμοιβές των ασκουμένων σε ειδικό λογαριασμό του Δ.Σ.Α. και στη συνέχεια να κατατίθενται στους λογαριασμούς των απασχολούμενων ασκούμενων.

sunergatis
Εικόνα: sunergatis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/03/2012

Δεν πρόκειται ποτέ να συγκροτηθεί τέτοιο όργανο. Οι μισθοί πλέον είναι εξευτελιστικοί περισσότερο για τους νέους δικηγόρους. Ντροπή