ΑΝΑΒΟΛΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

PFOTIAD
Εικόνα: PFOTIAD
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/11/2006

Σε αγωγή τακτικής διαδικασίας, ο ένας από τους 2 εναγομένους είναι κάτοικος εξωτερικού. Συνεπακόλουθα, η προθεσμία για την κλήτευση και του έτερου των εναγομένων είναι 90 ημέρες πριν τη συζήτηση. Η κλήτευση του κατοίκου εξωτερικου έγινε κανονικά. Όχι όμως και αυτή του κατοίκου εσωτερικού (δεν έγινε καθόλου ή δεν έγινε εμπρόθεσμα).Ζητώντας αναβολή και επιδίδοντας (εμπρόθεσμα) το πρακτκό αναβολής στον εναγόμενο - κάτοικο εσωτερικού (90 ημέρες πριν την νέα ημερομηνία συζήτησης) θεραπεύεται η μη νομότυπη κλήση του; Αν όχι, υπάρχει άλλος τρόπος θεραπείας (ματαίωση και επαναφορά με κλήση); Ή θα πρέπει να ξανακατετεθεί η αγωγή;

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Νομίζω μπορείς να ζητήσεις αναβολή και μετά να επιδώσεις το πρακτικό αναβολής (μαζί με την αγωγή αν δεν είχε επιδοθεί), οπότε είσαι καλυμμένος.