αναγνώριση δικαιούχου

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Κάποιος που έχει κάνει αναγνώριση δικαιούχου σε απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου,μπορεί να μου πει τη διαδικασία και τι να προσέξω?