ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ- ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Χωρίς απαντήσεις
ikour10
Εικόνα: ikour10
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/08/2011

Εχω μια περίπτωση αναδασμού, στην οποία ο πελάτης μου παρέλειψε να ενημερώσει την Επιτροπή αναδασμού για τον θάνατο της μητέρας του η οποία ήταν κυρία κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου. Αποτέλεσμα ήταν να εκδωθούν λανθασμένα παραχωρητήρια , στο όνομα αυτού κατά τα 3/4 και της μητέρας του κατά το 1/4 που είχε αποβιώσει . Μοναδικός κληρονόμος της είναι ο πελάτης μου που είχε τα 3/4, άρα θα έπρεπε το παραχωρητήριο να εκδοθεί εξ ολκλήρου στο όνομα του. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι άσκηση αναγνωριστικής αγωγής, με την οποία και όταν καταστεί αμετάκλητη, μπορεί να διορθωθεί το παραχωρητήριο.
Το ερώτημα μου είναι το εξής:
1. Κατά ποιου θα στρέψω την αγωγή? Υπενθυμίζω, ότι η μητέρα του είναι νεκρή, ενώ ο ίδιος δεν μπορεί να είναι εναγόμενος.