ανάκληση προσημείωσης

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Υπάρχει υπόδειγμα για ανάκληση απόφασης που ενεγράφη προσημείωση υποθήκης με την Εμπορική Τράπεζα και έδωσε συναινετικό έγγραφο η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ?