Ανακοπή

7 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Επισκέπτης
Εικόνα: Επισκέπτης

Γνωρίζετε το δικόγραφο της ανακοπής (άρθρ.933 ΚΠολΔ) κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, πόσο πριν τη συζήτηση (της ανακοπής) πρέπει να επιδοθεί στον αντίδικο κατά του οποίου στρέφεται;

Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

Κανείς που να γνωρίζει να απαντήσει;

Στεργίου Ελευθέριος
Εικόνα: Στεργίου Ελευθέριος
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2012

 ρώτα τον δικαστικό επιμελητή σου συνάδελφε... αυτός θα ξέρει καλύτερα...είναι η δουλεία του οι επιδόσεις... αλλιώς ρώτα στο σύλλογό τους....

Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

απλά αυτό που μου γεννά ερωτηματικά είναι πως σε άλλα δικόγραφα (π.χ. αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων) το ίδιο το δικαστήριο ορίζει όχι μόνο την ημερομηνία της συζήτησης αλλά και το πόσο πριν την συζήτηση πρέπει να επιδοθεί στον καθού (στην πράξη ορισμού συζήτησης).Ενώ στο δικόγραφο της ανακοπής δεν υπάρχει τέτοια αναφορά παρά μόνο στην έκθεση κατάθεσης δικογράφου αναγράφεται μόνο η ημερομηνία της συζήτησης.

destav
Εικόνα: destav
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/06/2009

 585 KΠολΔ(228 ΚΠολΔ)

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Λογικά δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία συζήτησης της ανακοπής αλλά το 934 και - με επιφύλαξη - η περίπτωση α' (15 ημέρες από την επίδοση του κατασχετηρίου)

Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

το 15ήμερο είναι η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής όχι για την επίδοσή της στον καθού.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Άσκηση δε σημαίνει και επίδοση στον καθ' ου μέσα στις 15 ημέρες;