Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων

Χωρίς απαντήσεις
fmprezas
Εικόνα: fmprezas
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/02/2016

Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε λόγω της ενασχόλησης σας, συχνότατα προκύπτουν πλέον πολλές υποθέσεις συγκρούσεων οχημάτων που επίσης αρκετά συχνά εκδικάζονται σε αστικά και ποινικά δικαστήρια. Κατόπιν τούτου, ο διορισμός τεχνικού συμβούλου για την ανάλυση των τεχνικών παραμέτρων της εκάστοτε υπόθεσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθότι αναδεικνύει και διασφαλίζει τα συμφέροντα του πελάτη σας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μόνο ο ένας αντίδικος χρησιμοποιήσει τεχνικό πραγματογνώμονα αυτομάτως έχει σαφέστατο πλεονέκτημα για μία θετική απόφαση δικαστηρίου, ακόμα και αν ο πελάτης του είναι ο υπαίτιος της σύγκρουσης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι η συμβολή ενός τεχνικού πραγματογνώμονα  είναι ένα ισχυρό όπλο που σχεδόν πάντα κρίνει την έκβαση μίας δικαστικής διαμάχης.

 

Λόγω των τεχνικών σπουδών μου αλλά κυρίως λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης στον κλάδο του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα ως πραγματογνώμονας ανάλυσης και διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, δραστηριότητα την οποία εξασκώ επί σειρά ετών, έχω αποκτήσει μία σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Η κατάρτιση μου στο αντικείμενο  διενεργήθηκε από την εταιρία Decra Automotive και μετά από αυτήν  έγινα δεκτός ως μέλος της EVU Greece (Ευρωπαϊκής Εταιρίας για την Έρευνα και Ανάλυση Ατυχημάτων). Παράλληλα από το 2009 διατελώ και Τεχνικός Διευθυντής σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ της Αττικής.

 

Έχοντας ήδη συντάξει, πολλές τεχνικές πραγματογνωμοσύνες επιστημονικά τεκμηριωμένες, τόσο για λογαριασμό ιδιωτών όσο και εταιριών, θα ήθελα να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μας, διαβεβαιώνοντας σας ότι μπορώ να παρέχω ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες σας, αναφορικά με:

 

- τροχαία ατυχήματα όλων των ειδών

- βλάβες ή ζημίες οχημάτων & κινητήρων πάσης φύσεως

- καταστροφές από πυρκαγιά

- κατασκευαστικά προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν από αστοχία του υλικού κατασκευής

 

Oι υπηρεσίες που μπορώ να παρέχω στις ανωτέρω περιπτώσεις, πέραν της διερεύνησης σε βάθος των αιτιών και συνεπειών μέσω σύγχρονων τεχνολογικών οργάνων μέτρησης και λογισμικών προσομοίωσης, συμπεριλαμβάνουν και την αντιπροσώπευση του πελάτη σας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του.

Παραμένω στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

Φίλιππος Μπρέζας

Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

 

 

T 6976983338

W www.fmprezas.gr

E f.mprezas@gmail.com