Αναστολή προθεσμιών κατά τη δάρκεια των δικαστικών διακοπών

8 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφοί μου, καλησπέρα σας! Θερμή παράκληση για μια επιβεβαίωση. Θέλω να ασκήσω αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά ενός Υπουργείου. Η προθεσμία των 60 ημερών του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989 θα άρχιζε στα μέσα Ιουλίου. Αναστέλλεται όμως και για τους ιδιώτες διαδίκους (και όχι μόνο για το Δημόσιο) καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, δλδ από 1/7 μέχρι 15/9 (και όχι μόνο από 1-31/8) και αρχίζει στις 16/9, έτσι δεν είναι; Αυτό δεν ορίζεται στο άρθρο 11 του Κώδικα Δικών Δημοσίου και προκύπτει και από πληθώρα δικαστικών αποφάσεων; Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, αν κάποιος από εσάς που γνωρίζει και είναι σίγουρος, έμπαινε στον κόπο να μου απαντήσει.

chr_law
Εικόνα: chr_law
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2013

Συνάδελφε καλημέρα! Όπως τα λες είναι. Μάλιστα, η τροποποίηση του ΚΝΔΔ, που περιλαμβάνει πλέον και τους ιδιώτες, υπαγορεύθηκε από την απόφαση του Εδδα Πλατάκου κατά Ελλάδας.
Η αναστολή που επίσης, αναφέρεται στο άρθρο, 1-31/8, αφορά μόνο τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Χίλια ευχαριστώ συνάδελφε! Για την άμεση απάντηση και το χρόνο που αφιέρωσες!

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

 Είναι βέβαιο ότι αυτο ισχύει και για τους ιδιώτες; Στον κώδικα που έχω, στο άρθρο 46 του πδ 18, έχει μια παραπομπή στο άρθρο 4 του 2479/1997 που λέει για αναστολη από 1 έως 31 Αυγ.

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφε, ευχαριστώ για το χρόνο σου να απαντήσεις, αλλά ζήτησα στην πρώτη μου ανάρτηση να μου απαντήσουν μόνον όσοι γνωρίζουν με βεβαιότητα. Είναι προφανές ότι ο κώδικάς σου είναι πολύ παλιός, το άρθρο δε που παραθέτεις έχει με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων κριθεί αντισυνταγματικό.

 

chr_law
Εικόνα: chr_law
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2013

Συνάδελφε, μάλλον ο κώδικας που έχεις είναι παλιός. Εγώ έχω τον τελευταίο της νομικής βιβλιοθήκης και δεν λέει κάτι τέτοιο.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Το κείμενο όπως είναι στη ΝΟΜΟΣ:

 Αρθρο 46

                 (άρθρα 28 ν.702/1977, 3 παρ. 3 ν. 1470/1984)

                              Προθεσμία    

   1.   Η   αίτηση   ακυρώσεως   ασκείται,   ενδεικτικώς  δεν  ορίζεται
διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία  εξήντα  ημερών  που  αρχίζει  από  την
επόμενη  της  κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής
της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο
αιτών, έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. Στις περιπτώσεις  των  παραγράφων
2,3  και  4  του  άρθρου  45 η προθεσμία αρχίζει από την παρέλευση των
προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.1 του άρθρου
46 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ` αριθμ. 3202/2009 απόφαση ΣΤΕ.

   2.  Κάθε διοικητική προσφυγή, εκτός από εκείνη που προβλέπεται  στην
παράγραφο  2  του  άρθρου  45  του  παρόντος,  καθώς και η απλή αίτηση
θεραπείας δι` αναφοράς στην αρχή που έχει εκδώσει  την  πράξη  ή  στην
προϊσταμένη  αρχή,  διακόπτει  την  προθεσμία  της  παραγράφου  1  του
παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που ορίζεται  για  την  έκδοση
σχετικής  πράξεως  ή,  αν  τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ορίζεται για 30
ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή  την  πλήρη  γνώση  της  απάντησης  της
Διοικήσεως εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες
αυτές.

   3.   Η  διάταξη  της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος για την
παράταση εφαρμόζεται και στην εξηκονθήμερη προθεσμία  για  την  άσκηση
της αίτησης ακυρώσεως.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Με  το άρθρο 4 Ν.2479/1997,ΦΕΚ Α 67 ορίζεται ότι:
1.α. Οι προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αναστέλλονται για το χρονικό
διάστημα από 1ης έως 31ης Αυγούστου. Δεν θίγεται η ισχύουσα νομοθεσία
που αφορά τις προθεσμίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
  β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις
εκκρεμείς υποθέσεις".

 

 

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Δικο μου το λάθος, υπάρχει μεταγενέστερη (το 2006) τροποποίηση στο άρθρο 11 του ΚΔικώνΔημοσίου που λέει για αναστολή και για τους άλλους διαδίκους.

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Αυτό το τελευταίο σχόλιό σου είναι το σωστό. Το έχω ψάξει κι εγώ διεξοδικά. Μια επιβεβαίωση ήθελα, γιατί μου τυχαίνει πρώτη φορά και είχα κάπως αγχωθεί. Ευχαριστώ πολύ όσους μου απαντήσατε!