ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ

Χωρίς απαντήσεις
aron
Εικόνα: aron
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/02/2009

 Συνάδελφοι, μπορώ να υποβάλλω αίτηση αναστολής του άρθρου 6 για τα υπερχρεωμένα με μόνη επιταγή προς γνώση από διαταγή πληρωμής ή πρέπει να περιμένω να επιδώσουν και επιταγή προς εκτέλεση;